Аерофотограметријски FRAME снимци епоха 2013

Аерофотограметријски FRAME снимци епоха 2013

Бр.

Градови

Бр.

Градови

1

Нови Пазар