Активна Геодетска Референтна Основа Србије

Добродошли на сајт АГРОС мреже

Активна Геодетска Референтна Основа Србије подразумева перманентни сервис прецизног сателитског позиционирања на територији Републике Србије.

Успостављањем АГРОС-а остварен је неопходан услов за превазилажење проблема који се односе на референтне геодетске основе у Републици Србији и створени су услови који омогућавају:

 • Реализацију и одржавање геодетског референтног оквира Србије,

 • Реализацију, контролу квалитета и унификацију датума геодетске основе државног премера,

 • Позиционирање детаљних тачака државног премера при изради и одржавањукатастра непокретности,

 • Позиционирање за потребе израде свих топографско - картографских подлога,

 • Реализација геодетских контролних мрежа и друге врсте позиционирања при пројектовању,

 • У изградњи и екплоатацији грађевинских и других врста инжењерско техничких радова,

 • Прецизно праћење возила јавних служби и привредних објеката,

 • Праћење и изучавање геодинамичких феномена,

 • Дистрибуција тачног времена.

АГРОС сагласно пројекту се састоји из:

 • GPS сегмента, кога чине 29 станица,

 • Комуникационог сегмента,

 • Корисничког сегмента.

Мрежа је успостављена по фазама од 2003. године закључно 05.12.2005. године, а 16.12.2005. године почиње економско коришћење сервиса АГРОС.

Пријава корисника

Сервиси:

АГРОС
АГРОС - Перманентни сервис прецизног сателитског позиционирања…
Пријава
Пријава - Пријавни лист за нове кориснике (правна лица)…

Све референтне станице су у функцији.

Актуелно:

1.1.2011
Увођење новог референтног координатног система Републике Србије

Новости:

1.1.2011
Увођење новог референтног (координатног) система Републике Србије

27.3.2010
Контрола квалитета RINEX-a

7.9.2009
Омогућено је преузимање датотека из менија

3.7.2009
Почетак израде веб апликације

20.10.2008
Сарадња SWEPOS и AGROS

Архива новости

Линкови:

Министарство животне средине и просторног планирања
European position Determination System - EUPOS
Europian Permanent Network
Питања и одговори из праксе
AGROS Rover stanice - Monitor
 Републички геодетски завод © 2007-2011