Srpski
Republic Geodetic Authority Republic Geodetic Authority
Home page Map | Contact | Help Search  

Home page

About Us
RGA Organizational Structure
Services
Legislation
Education
Magazines
Information Booklet RGA
International Projects
Links
Archives
Contact

Announcement


News


Services


InformationsPublic procurements


Remarks to operations of Cadastral Offices
Info Center for Real Estate Cadastre Belgrade
Ministry of Construction, Transport and Infrastructure
National Spatial Data Infrastructure - geoSerbia
Real Estate Cadastre
eGoverment
Evidence of price and estimates
Cartographic publications
Медији о РГЗ-у
Oтказивањe тендера - набавка возила - Размена катастарских података између Приштине и Београда - CRIS NO.2013/325-012
Обавештење - Набавка возила за Републички геодетски завод
Oтказивањe тендера / набавка возила / Размена катастарских података између Приштине и Београда / CRIS NO.2013/325-012
Обавештење - Набавка возила за Републички геодетски завод
Пројекат Управљање непокретностима у Србији(REMP)-Изјаве о заинтересованости
Oпште обавештење набавкама на пројекту Управљање непокретностима у Србији
Обавештење - Набавка возила за Републички геодетски завод
Обавештење о додели уговора - Набавка компјутера и мрежне опреме
Обавештење о додели уговора - Набавкa фото столова са пнеуматским уређајем
Обавештење - Набавкa фото столова са пнеуматским уређајем - Појашњење  Бр.1
Тендер за набавку компјутера И мрезне опреме - Појашњења
Обавештење - Набавка фото столова са пнеуматским уређајем
Обавештење о додели уговора - Набавка намештаја и разне канцеларијске опреме
Обавештење - Отказивање тендера за набаву фото столова са пнеуматским уређајем
Обавештење - Набавкa намештаја и разне канцеларијске опреме - Појашњење понуђачима Бр.1
Обавештење - Набавка рачунарске и мрежне опреме
Обавештење - Набавка намештаја и разне канцеларијске опреме
Обавештење - Набавка фото столова са пнеуматским уређајем
Обавештење - Тендер за радове на адаптацији објекта
Обавештење - Набавка рачунарске и мрежне опреме за Републички геодетски завод
Јавни огласи и Решења о потврђивању катастра непокретности
RGZ RSS
Израдa дигиталног ортофотоа
Основна државна карта
Republic Geodetic Authority 2000-2015 | Terms of Use