ДМТ грида 5м

ЕПОХА 2012 - СПИСАК ГРАДСКИХ ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРАЂЕН ДМТ ГРИДА 5М

Бр.

Градови

Бр.

Градови

1

Бања Ковиљача

9

Оџаци

2

Бечеј

10

Пожега

3

Врњачка Бања

11

Прокупље

4

Ивањица

12

Севојно

5

Краљево

13

Сурдулица

6

Лазаревац

14

Трстеник

7

Лозница

15

Ужице

8

Нови Бечеј