СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ АПАТИН
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Српских владара 1
Место
25260 Апатин
Телефон
(025) 773-373
Факс
(025) 773-373
Одговорно лице
Милан Кончаловић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.