СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЛА ПАЛАНКА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Српских владара 56
Место
18310 Бела Паланка
Телефон
(018) 855-007
Факс
-
Одговорно лице
Љубиша Јеремић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.