СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БРУС
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Ослободилачка 6
Место
37220 Брус
Телефон
(037) 3825-542
Факс
(037) 3827-766
Е-пошта
Одговорно лице
Даница Џодић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.