СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ВЛАДИМИРЦИ
Радно време
07.30-15.30
Адреса
Светог Саве 57
Место
15225 Владимирци
Телефон
(015) 513-147
Факс
(015) 514-484
Одговорно лице
Драган Петровић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.