СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ВЛАДИЧИН ХАН
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Светосавска 1
Место
17510 Владичин Хан
Телефон
(017) 473-132
Факс
(017) 474-889
Е-пошта
Одговорно лице
Небојша Ишљамовић
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.