СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЖИТИШТЕ
Радно време
06:30-14:30
Адреса
Ђуре Јакшића 2
Место
23210 Житиште
Телефон
(023) 3821-325
Факс
(023) 3821-325
Одговорно лице
Мирјана Бајић
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.