СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ИРИГ
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Војводе Путника 1
Место
22406 Ириг
Телефон
(022) 461-311
Факс
(022) 461-311
Е-пошта
Одговорно лице
Јанош Балањи
Приступ за особе са инвалидитетом
Да
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.