СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КИКИНДА
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Трг српских добровољаца 11
Место
23300 Кикинда
Телефон
(0230)422-436
Факс
(0230)423-016
Одговорно лице
Драган Горник
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.