СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КОВИН
Радно време
07.00-15.00
Адреса
Светозара Марковића 15
Место
26220 Ковин
Телефон
(013) 741-200
Факс
(013) 741-200
Одговорно лице
Никола Манчев
Приступ за особе са инвалидитетом
Не
Напомена
Поштовани, пример уплатнице са подацима за уплату више не важи. Након отклона техничких проблема, уплатнице ће бити уклоњене са сајта. Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.