ЗАПОСЛЕЊЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА

Јавни позив за Експерта за конзервацију архивског материјала

15-08-2017
Јавни позив за Експерта за конзервацију архивског материјала 15.08.2017.
Нови рок за подношење пријава за запослење је 18.09.2017. године

Јавни позив за Консултанта за верификацију података

15-08-2017
Јавни позив за "Консултанта за верификацију података" 15.08.2017

Јавни позив за Консултанте за анализу података и моделирање

01-08-2017
Јавни позив за "Консултанте за анализу података и моделирање" 01.08.2017.

Јавни позив за Унос и верификацију података за Регистар цена непокретности

01-08-2017
Јавни позив за "Унос и верификацију података за Регистар цена непокретности" 01.08.2017

Consultant for Implementation

31-07-2017
Consultant forImplementation of Integrated Systemof Real Estate Cadastre 31.07.2017
Нови рок за подношење пријава за запослење је 25.09.2017. године.

Јавни позив за IT консултанта за ЈИП

29-06-2017
Јавни позив за IT консултанта за JIP 29.06.2017
Обавештење о додели уговора

Јавни позив за консултанта за надзор, праћење и потврду квалитета успешне имплементације софтвера ISREC - Фаза 1

29-06-2017
Јавни позив за консултанта за надзор, праћење и потврду квалитета успешне имплементације софтвера ISREC - Фаза 1 29.06.2017

Конкурс за ангажовање консултанта - Правник за решавање предмета у II степену - 8 индивидуалних консултаната

20-04-2017
Конкурс за ангажовање консултанта - Правник за решавање предмета у II степену - 8 индивидуалних консултаната 20.04.2017
Обавештење о додели уговора

Виши стручњак за набавке

19-12-2016
Виши стручњак за набавке 19.12.2016
Обавештење о додели уговора

Консултант за унапређење квалитета података

19-12-2016
Консултант за унапређење квалитета података 19.12.2016
Обавештење о додели уговора

Консултанти за развој IT система

19-12-2016
Консултанти за развој IT система
Обавештење о додели уговора

Саветник за законску регулативу

19-12-2016
Саветник за законску регулативу 19.12.2016
Обавештење о додели уговора

Ангажовање консултанта за унос заосталих података и извлачење података о закупу за узорке стамбених непокретности - 5 консултаната

08-09-2016
Ангажовање консултанта за унос заосталих података и извлачење података о закупу за узорке стамбених непокретности (5 консултаната)
Обавештење о додели уговора

Обавештење о додели уговора

Консултант за развој система за обезбеђење квалитета и приручника за податке - локални консултант

11-08-2016
Консултант за развој система за обезбеђење квалитета и приручника за податке (локални консултант) 11.08.2016
Обавештење о додели уговора

Ангажовање консултаната за унос заосталих података и извлачење података о закупу за узорке стамбених непокретности - 11 консултаната

01-04-2016
Ангажовање консултаната за унос заосталих података и извлачење података о закупу за узорке стамбених непокретности (11 консултаната) 01.04.2016
Обавештење о додели уговора

Обавештење о додели уговора

Конкурс за ангажовање консултанта - Правника за решавање предмета у II степену

18-03-2016
Конкурс за ангажовање консултанта - Правника за решавање предмета у II степену у оквиру Real Estate Management Project-a 18.03.2016
Обавештење о додели уговора


Обавештење о додели уговора

Оглас за ангажовање Саветника за праћење и оцену у ЈИП-а

12-02-2016
Оглас за ангажовање Саветника за праћење и оцену у ЈИП-а/Monitoring and Evaluation Specialist for the PIU у оквиру Real Estate Management Project-a 12.02.2016 Обавештење о додели уговора

Конкурс за ангажовање геодета и правника у оквиру Real Estate Management Project-a

05-02-2016
Конкурс за ангажовање геодета и правника у оквиру Real Estate Management Project-a
Обавештење о додели уговора

Конкурс за ангажовање ИТ консултаната АПР-а у оквиру Real Estate Management Project-a

01-02-2016
Конкурс за ангажовање ИТ консултаната АПР-а у оквиру Real Estate Management Project-a
Обавештење о додели уговора

Позив за изјаве заинтересованости консултаната

14-01-2016
Позив за изјаве заинтересованости консултаната

Позив за изјаве заинтересованости консултаната

14-12-2015
Позив за изјаве заинтересованости консултаната 14.12.2015

Пројекат Управљање непокретностима у Србији

12-05-2015
Пројекат Управљање непокретностима у Србији (РЕМП) - Изјаве о заинтересованости 12.5.2015.

Опште обавештење набавкама на пројекту Унапређење земљишне администрације у Србији

30-04-2015
Опште обавештење набавкама на пројекту Унапређење земљишне администрације у Србији