Статистика еШалтера
ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е-ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА
ПРОСЕЧНА БРЗИНА ПОСТУПАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е-ШАЛТЕРА