СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
12-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.