СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
06-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.