СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
16-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-10-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01. 10. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.