СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
21-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формраних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формраних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формраних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формраних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формраних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формраних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формраних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-06-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03. 06. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формраних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.