СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
19-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-08-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01. 08. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.