РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Решења о потврђивању катастра непокретности могу се погледати ОВДЕ.