www.rgz.gov.rs | 17.10.2017 3:46:07 |  print

Активна геодетска референтна основа Србије

Перманентни сервис прецизног сателитског позиционирања…

Активна геодетска референтна основа Србије (АГРОС), подразумева перманентни сервис прецизног сателитског позиционирања на територији Републике Србије.

Локација сервиса:
www.rgz.gov.rs/agros

Успостављањем АГРОС остварен је неопходан услов за превазилажење проблема који се односе на референтне геодетске основе у Републици Србији и створени су услови који омогућавају:

 • Реализацију и одржавање геодетског референтног оквира Републике Србије,

 • Реализацију, контролу квалитета и унификацију датума геодетске основе државног премера,

 • Позиционирање детаљних тачака државног премера при изради и одржавању катастра непокретности,

 • Позиционирање за потребе израде свих врста топографско-картографских подлога,

 • Реализација геодетских контролних мрежа као и друге врсте позиционирања при пројектовању, изградњи и експлоатацији грађевинских и других врста инжењерско-техничких радова,

 • Прецизно праћење возила јавних служби и привредних објеката,

 • Праћење и изучавање геодинамичких феномена,

 • Дистрибуцију тачног мерења.

АГРОС, сагласно пројекту, састоји се из:

 • ГПС сегмента, којег чине 32 перманентне станице,

 • Комуникационог сегмента и

 • Корисничког сегмента.

Мрежа је успостављена у фазама од 2002. године до закључно 05.12.2005. године, а 16.12.2005. године почиње економско коришћење сервиса АГРОС.

Тренутни сервиси (кориснички сегмент) који се могу користити приказани су у табели.

АГРОС сервиси

Ред.бр. Сервис Тачност [m] Опис
1. АГРОС РТК 0.02 - 0.03 Позиционирање применом кинематичке методе
2. АГРОС ДГПС 0.5 - 3.0 Позиционирање применом диференцијалне методе
3. АГРОС ПП 0.01 Позиционирање применом статичке методе

Процедура пријављивања корисника за коришћење сервиса АГРОС

1. Будући корисник пријављује се попуњавањем пријаве (видити секцију линкови при дну стране: Регистрација (правна лица).

2. У року од највише 3 дана од дана пријема пријаве Републички геодетски завод (РГЗ) обавештава будућег корисника о решењу захтева.

3. Након доношења решења будући корисник доставља РГЗ-у следећа документа:

 1. Копија решења ПИБ.

 2. Копију решења о регистрацији фирме.

 3. Копију доказа о исправности мерила које није старије од две године.

Након достављања поменутих докумената корисник потписује уговор са РГЗ, након чега се кориснику отвара налог са жељеним корисничким именом.

У случају коришћења ограниченог броја часова (10, 20 или 50):

 • РГЗ Сектор за основне геодетске радове (ОГР) издаје рачун сагласно одабраној опцији.

 • Након уплате и достављања доказа о уплати налог постаје активан.

У случају коришћења по минути или АГРОС ПП на крају сваког месеца РГЗ ОГР кориснику доставља рачун који мора да измири у року од 5 дана.

Линкови:
Државна тригонометријска мрежа у систему WGS84
Контакт:
ogr@rgz.gov.rs
Преузмите датотеке:
Опис сервиса перманентних станица
Упутство АГРОС (текст_z22.12.05)
Упутство за преузимање података са АГРОС сервера
Упутство за контролу рада корисника у мрежи перманентних станица Србије-АГРОС