УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У СРБИЈИ

Пројекат „Унапређење пословне климе у Србији“

Краљевина Шведска
Назив Унапређење пословне климе у Србији
Вредност: 2 милиона евра
Планирани период за реализацију пројекта: 2 године
Очекивани резултат реализације: Израда инвестиционих мапа
Трајање пројекта: Фебруар 2019 – Јун 2021.
Интернет локација:

SIDA – Шведска агенција за међународни развој и сарадњу
www.sida.se

Lantmäteriet (Шведска управа за картографију, катастар и упис земљишта)
www.lantmateriet.se

Опис пројекта

 

Интересне групе за системе и концепте Пројекта изградње капацитета су многобројне и укључују министарства, пореску управу, банке и приватне геодетске фирме.