Јавни огласи и Решења о потврђивању катастра непокретности

Јавни огласи и Решења о потврђивању катастра непокретности

Новим "Законом о државном премеру и катастру" предвиђено је чланом 93. да се на Интернет страницама РГЗ-а објављују јавни огласи о оснивању катастра непокретности, најкасније 30 дана од дана почетка оснивања катастра непокретности. Чланом 108. предвиђено је да се објављују и Решења о потврђивању оснивања катастра непокретности. Такође могуће је преузимати и датотеке решења које доноси директор Републичког геодетског завода.

Сервис има за циљ да прикаже податке о катастарским општинама (КО), статусима власничке евиденције, статусима дигиталног катастарског плана (ДКП) и да информише јавност о оснивању катастра непокретности (КН) по општинама. Кроз сервис је могуће видети прогрес успостављања КН у Републици Србији.

Основни избор

Статус власничке евиденције Статус власничке евиденције
Преглед основних података о катастарским општинама и њихових статуса власничке евиденције…
Статус ДКП-а Статус ДКП-а
Преглед катастарских општина са статусима израде ДКП-а…
Јавни огласи о оснивању КН Јавни огласи о оснивању КН
Преглед Јавних огласа о оснивању катастра непокретности…
Решења о потврђивању оснивања КН Решења о потврђивању оснивања КН
Преглед и преузимање решења о потврђивању оснивања катастра непокретности…

Најновији огласи о оснивању КН:

Датум огласа Општина Катастарска општина

19.01.2015

БАЧКА ПАЛАНКА

БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

12.12.2014

НОВИ ПАЗАР

ПОСТЕЊЕ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

15.11.2013

НОВИ ПАЗАР

МУР

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

11.10.2013

ЗАЈЕЧАР

СЕЛАЧКА

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

02.10.2013

СУБОТИЦА

ПАЛИЋ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

10.10.2012

АЛИБУНАР

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

10.10.2012

АЛИБУНАР

ВЛАДИМИРОВАЦ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

05.10.2012

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

07.09.2012

ПОЖАРЕВАЦ

ДУБРАВИЦА

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

05.09.2012

ПОЖАРЕВАЦ

ПОЖАРЕВАЦ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа
Остали огласи

Најновија решења о потврђивању оснивања КН:

Датум решења Општина Катастарска општина

09.10.2015

СВИЛАЈНАЦ

СВИЛАЈНАЦ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

23.09.2015

ЗЕМУН

ЗЕМУН

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

23.09.2015

ЗЕМУН

ЗЕМУН ПОЉЕ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

23.09.2015

ЗЕМУН

УГРИНОВЦИ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

23.09.2015

ЗЕМУН

БАТАЈНИЦА

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

09.09.2015

СМЕДЕРЕВО

ВОДАЊ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

02.09.2015

СУРЧИН

ДОБАНОВЦИ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

20.08.2015

РАКОВИЦА

КНЕЖЕВАЦ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

13.08.2015

ЈАГОДИНА

ЈАГОДИНА

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

12.08.2015

ЛАЗАРЕВАЦ

ВРЕОЦИ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења
Остала решења
 Републички геодетски завод © 2010-2012