Редни број Назив картографске публикације Међународни стандардни број (ISBN) Име, презиме и адреса, односно назив и седиште носиоца ауторског права Име, презиме и адреса, односно назив и седиште лица коме је издата сагласност Број и датум решења о издатој сагласности
1 GLOBUS 20цм ЕЛИТЕ ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија 978-88-98864-32-4 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-9/2018 од 17.01.2018. године
2 „ГЛОБУС 25цм ПИНК ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија 978-88-98864-29-4 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-14/2018 од 18.01.2018. године
3 „ГЛОБУС 25цм НИГХТ/ДАY ЕНГ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија, 978-88-98864-30-0 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-12/2018 од 18.01.2018. године
4 „ГЛОБУС 25цм ЗОО ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија, 978-88-98864-28-7 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-13/2018 од 18.01.2018. године
5 „ГЛОБУС 30 цм ЕЛИТЕ ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, 978-88-98864-27-0 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-11/2018 од 18.01.2018. године
6 „ГЛОБУС 25цм ЕЛИТЕ ЕНГ ЕУ ХАЛО“, произвођача Тецхнодидаттица, Италија, 978-88-98864-33-1 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 „PULSE OFFICE” д.о.о. Добановци, Житна 28 06 бр. 034-01-1-10/2018 од 18.01.2018. године
7 "ИСТОРИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-7762-256-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-104/17 од 29.01.2018. године
8 "ИСТОРИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-7762-119-3 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-105/17 од 29.01.2018. године
9 "ИСТОРИЈА 8", уџбеник за осми разред основне школе 978-86-7762-235-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-99/17 од 29.01.2018. године
10 "ИСТОРИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-7762-195-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-100/17 од 29.01.2018. године
11 "ИСТОРИЈА 8", радна свеска за осми разред основне школе 978-86-7762-561-0 Кlett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-8/18 од 29.01.2018. године
12 "ГЕОГРАФИЈА 3", уџбеник за трећи разред гимназије 978-86-7762-725-6 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1/18 од 30.01.2018. године
13 "ГЕОГРАФИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-7762-590-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-3/18 од 30.01.2018. године
14 "ГЕОГРАФИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-7762-735-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-1/18 од 30.01.2018. године
15 "ГЕОГРАФИЈА 7", радна свеска за седми разред основне школе 978-86-7762-731-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-2/18 од 30.01.2018. године
16 "ГЕОГРАФИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-7762-466-8 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-3/18 од 30.01.2018. године
17 "ГЕОГРАФИЈА 5",радна свеска за пети разред основне школе 978-86-7762-443-9 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-4/18 од 30.01.2018. године
18 "ИСТОРИЈА 5",радна свеска за пети разред основне школе 978-86-7762-342-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-5/18 од 30.01.2018. године
19 "ИСТОРИЈА 6",радна свеска за шести разред основне школе 978-86-7762-559-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-6/18 од 30.01.2018. године
20 "ИСТОРИЈА 7", радна свеска за седми разред основне школе 978-86-7762-560-3 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-7/18 од 30.01.2018. године
21 "ГЕОГРАФИЈА 5",радна свеска за пети разред основне школе 978-86-6109-074-5 Нови Логос д.о.о.Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о.Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-2/18 од 31.01.2018. године
22 "ГЕОГРАФИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-6109-075-2 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-5/18 од 31.01.2018. године
23 "ГЕОГРАФИЈА 6", радна свеска за шести разред основне школе 978-86-6109-164-3 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-6/18 од 31.01.2018. године
24 "ГЕОГРАФИЈА 7", радна свеска за седми разред основне школе 978-86-6109-077-6 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-8/18 од 31.01.2018. године
25 "ГЕОГРАФИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-6109-076-9 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-7/18 од 01.02.2018. године
26 "ГЕОГРАФИЈА 6", радна свеска за шести разред основне школе 978-86-7762-730-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-4/18 од 06.02.2018. године
27 "ГЕОГРАФИЈА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ", уџбеник 978-86-17-19372-8 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 06 бр.034-01-1-108/17 од 07.02.2018. године
28 "МОЈА СРБИЈА", вежбанка за географију за осми разред основне школе 978-86-17-19575-3 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 ЈП „Завод за уџбенике”, Београд, Обилићев венац 5 06 бр.034-01-1-107/17 од 07.02.2018. године
29 „Мини план Града Београда", Р 1:20 000 978-86-83501-48-5 Magic Map d.o.o.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр.034-01-1-15/18 од 07.02.2018. године
30 "ИСТОРИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-6109-095-0 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-102/17 од 08.02.2018. године
31 "ИСТОРИЈА 6", уџбеник за шести разред основне школе 978-86-6109-095-0 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-102/17 од 08.02.2018. године
32 "ИСТОРИЈА 7", уџбеник за седми разред основне школе 978-86-6109-084-4 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд,Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-103/17 од 08.02.2018. године
33 "ИСТОРИЈА 8", уџбеник за осми разред основне школе 978-86-6109-034-9 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр.034-01-1-106/17 од 12.02.2018. године
34 „Србија, греб-греб мапа", Р 1 : 1 400 000 978-86-7802-072-8 Magic Map d.o.o. Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o. Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр.034-01-1-16/18 од 13.02.2018. године
35 „Туристичка карта Војводине",Р 1:400 000 978-86-6395-029-0 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Туристичка организација Војводине,Булевар Михајла Пупина бр. 6/4, Нови Сад 06 бр.034-01-1-17/18 од 27.02.2018. године
36 "Збирка задатака из историје за завршни испит у основном образовању" 978-86-6049-414-8 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр.034-01-1-19/18 од 15.03.2018. године
37 "Збирка задатака из историје за завршни испит у основном образовању" 978-86-6049-415-5 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/4 06 бр.034-01-1-20/18 од 16.03.2018. године
38 "Мозаик прошлости", радна свеска уз уџбеник за осми разред основне школе 978-86-6049-084-3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр.034-01-1-18/18 од 22.03.2018. године
39 "Реке и језера Србије" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр.034-01-1-25/18 од 30.03.2018. године
40 "52 викенда у Србији" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-24/18 од 30.03.2018. године
41 "Културно благо Србије" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-23/18 од 30.03.2018. године
42 "Сербиа, Хеалтх,Спа&Wеллнесс" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-27/18 од 30.03.2018. године
43 "Србија - карта манастира" Р 1:800 000 / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-26/18 од 30.03.2018. године
44 "Османско културно наслеђе у Србији" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-28/18 од 30.03.2018. године
45 "Туристичка карта Србије" Р 1:800 000 / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-29/18 од 30.03.2018. године
46 "Нови Сад, туристичка мапа”, Р 1 : 10000 978-86-80962-00-9 Туристичка организација Града Новог Сада, Нови Сад, Трг Слободе 3/3 Туристичка организација Града Новог Сада, Нови Сад, Трг Слободе 3/3 06 бр. 034-01-1-30/18 од 30.04.2018. године
47 „Serbia – Life in the Rhythm of the Heartbeat" / Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8 06 бр. 034-01-1-31/18 од 07.05.2018. године
48 Европа, греб греб мапа, Р 1: 19 000 000 978-86-7802-073-5 Магиц Мап д.о.о.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Магиц Мап д.о.о.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 број 034-01-1-32/18 од 25.05.2018. године
49 Грчка, ауто-карта, Р 1: 200 000 86-83501-87-6 Магиц Мап д.о.о.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Магиц Мап д.о.о.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 број 034-01-1-33/18 од 25.05.2018. године
50 Географски атлас за основну школу 978-86-6049-451-3 Републички геодетски завод, Булевар војовде Мишића број 39 Републички геодетски завод, Булевар војовде Мишића број 39 06 број 034-01-1-34/18 од 28.05.2018. године
51 Природа и друштво, уџбеник за 4. разред основне школе 978-86-6013-183-8 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 06 број 034-01-1-35/18 од 01.06.2018. године
52 Природа и друштво, радна свеска за 4. разред основне школе 978-86-6013-184-5 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/2 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/2 06 број 034-01-1-36/18 од 01.06.2018. године
53 Историја, уџбеник за 7. разред основне школе 978-86-6013-135-7 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/3 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/3 06 број 034-01-1-37/18 од 01.06.2018. године
54 Историја за шести разред основне школе, са читанком и радном свеском 978-86-88341-00-4 Фреска д.о.о., Београд, Улица Маршала Бирјузова број 3-5 Фреска д.о.о., Београд, Улица Маршала Бирјузова број 3-5 06 број 034-01-1-38/18 од 08.06.2018. године
55 Историја за осми разред основне школе, са читанком и радном свеском 978-86-88341-02-8 Фреска д.о.о., Београд, Улица Маршала Бирјузова број 3-6 Фреска д.о.о., Београд, Улица Маршала Бирјузова број 3-6 06 број 034-01-1-39/18 од 08.06.2018. године
56 Маша и Раша, Природа и друштво, уџбеник за трећи разред основне школе 978-86-7762-695-2 Фреска д.о.о., Београд, Улица Маршала Бирјузова број 3-5 Фреска д.о.о., Београд, Улица Маршала Бирјузова број 3-5 06 број 034-01-1-40/18 од 08.06.2018. године
57 Маша и Раша, Природа и друштво, радна свеска за трећи разред основне школе 978-86-7762-696-9 Фреска д.о.о., Београд, Улица Маршала Бирјузова број 3-5 Фреска д.о.о., Београд, Улица Маршала Бирјузова број 3-5 06 број 034-01-1-41/18 од 08.06.2018. године
58 "Туристички водич Београд" 978-86-7722-340-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-43/2018, од 11.06.2018. године
59 "Туристичко-планинарска карта Фрушка Гора" 978-86-7722-362-5 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-45/2018, од 11.06.2018. године
60 "Балканско полуострво", зидна географска карта 978-86-7722-451-6 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-47/2018, од 13.06.2018. године
61 "Грчка, ауто-карта" 978-86-7722-412-7 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-57/2018, од 13.06.2018. године
62 "Бугарска, ауто-карта", Р 1: 540 000 978-86-7722-417-2 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-55/2018, од 13.06.2018. године
63 "Туристички водич Амстердам" 978-86-7722-383-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-49/2018, од 13.06.2018. године
64 "Туристички водич Србија" 978-86-7722-336-6 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-42/2018, од 13.06.2018. године
65 "Копаоник, туристичко-планинарска карта", Р 1:15 000 978-86-7722-349-6 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-44/2018, од 13.06.2018. године
66 "Манастири и цркве Србије", туристичка карта, Р 1: 600 000 86-7722-201-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-52/2018, од 14.06.2018. године
67 "Мостар, план града", Р 1: 9 000 86-7722-053-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-53/2018, од 14.06.2018. године
68 "Туристички водич Москва" 978-86-7722-341-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-51/2018, од 14.06.2018. године
69 "Мађарска, ауто-карта", Р 1: 620 000 978-86-7722-261-1 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-48/2018, од 14.06.2018. године
70 "Свет у џепу" 86-7722-203-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-50/2018, од 14.06.2018. године
71 " Охрид, план града" Р 1: 6 500 978-86-7722-327-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-54/2018, од 14.06.2018. године
72 " Крагујевац, плана града" 978-86-7722-322-9 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-56/2018, од 14.06.2018. године
73 "Београд са околином", туристички водич Р 1:20 000 978-86-7722-430-1 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-59/2018, од 15.06.2018. године
74 "Фöлдрајзи атласз", географски атлас на мађарском језику 978-86-7722-337-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-60/2018, од 15.06.2018. године
75 "Како до мора", ауто-карта Р 1: 1 900 000 / Магиц Мап д.о.о.Београд,Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Политика новине и магазини д.о.о.,Београд, Трг Политика бр.1 06 број 034-01-1-61/2018, од 15.06.2018. године
76 "ГЕОГРАФИЈА 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-533-0046-3 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 број 034-01-1-46/2018, од 15.06.2018. године
77 "Србија, ауто-атлас" Р 1: 200 000 978-86-7722-409-7 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 број 034-01-1-58/2018, од 18.06.2018. године
78 "Природа и друштво", уџбеник за трећи разред основне школе 978-86-6109-237-4 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-62/2018, од 20.06.2018. године
79 "Природа и друштво", уџбеник за трећи разред основне школе 978-86-6019-238-1 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-63/2018, од 20.06.2018. године
80 "Зидна историјска карта ИК 126 Европа уочи и за време Првог светског рата " 978-86-7722-454-7 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-64/2018, од 02.07.2018. године
81 "Зидна историјска карта ИК 113 Српски устанци " 978-86-7722-453-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-65/2018, од 02.07.2018. године
82 "Зидна историјска карта ИК 136 Други светски рат у Европи" 978-86-7722-452-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-66/2018, од 02.07.2018. године
83 "Зидна географска карта Света" 978-86-7722-440-0 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-69/2018, од 02.07.2018. године
84 "Зидна географска карта Јужна Америка" 978-86-7722-439-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-70/2018, од 02.07.2018. године
85 "Зидна географска карта Северна Америка" 978-86-7722-438-7 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-71/2018, од 02.07.2018. године
86 "Зидна географска и политичка карта Африке" 978-86-7722-441-7 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-72/2018, од 02.07.2018. године
87 "Зидна географска карта Азија" 978-86-7722-435-6 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-73/2018, од 02.07.2018. године
88 "Зидна географска карта Европе" 978-86-7722-379-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-74/2018, од 02.07.2018. године
89 "Зидна географска карта Аустралије и Океаније" 978-86-7722-378-6 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-75/2018, од 02.07.2018. године
90 "Зидна географска карта Србије" 978-86-7722-436-3 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-76/2018, од 02.07.2018. године 
91 "Туристички водич Београда", енглески језик 978-86-7722-363-2 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-67/2018, од 03.07.2018. године
92 "Туристички водич Београда", руски језик 978-86-7722-364-9 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-68/2018, од 03.07.2018. године
93 "Географија 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-88341-30-1 Фреска д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Фреска д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-77/2018, од 03.07.2018. године 
94 Историја, радна свеска за 7. разред основне школе 978-86-6013-136-4 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 06 бр. 034-01-1-79/2018 од 10.07.2018. године
95 "Географија 5", уџбеник за пети разред основне школе 978-86-6109-301-2 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-78/2018, од 03.07.2018. године
96 "Географски атлас" 978-86-83501-98-4 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр. 034-01-1-80/2018 од 17.07.2018. године
97 "Копаоник", планинарско-туристичка карта Р 1 : 40 000 978-86-83249-05-3 Републички геодетски завод, Београд, Булевар војовде Мишића 39 Републички геодетски завод, Београд, Булевар војовде Мишића 39 06 бр. 034-01-1-81/2018 од 19.07.2018. године
98 ”Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе” 978-86-6049-465-0 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр. 034-01-1-86/2018 од 24.07.2018. године
99 ”Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе” 978-86-6049-464-3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр. 034-01-1-87/2018 од 25.07.2018. године
100 ”Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе 978-86-6013-331-3 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 06 бр. 034-01-1-89/2018 од 25.07.2018. године
101 "Географија 2", уџбеник за други разред гимназије 978-86-7762-570-2 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-78/2018, од 03.07.2018. године
102 ”Географија”, уџбеник за 5. разред основне школе 978-86-6013-332-0 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 06 бр. 034-01-1-90/2018 од 31.07.2018. године
103 ”Историја”, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа, и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар 978-86-7762-579-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-90/2018 од 31.07.2018. године
104 ”Историја 3”, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа 978-86-7762-257-2 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-85/2018 од 09.08.2018. године
105 "Географска карта Србије 1 : 850 000" 978-86-7722-257-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-92/2018 од 08.08.2018. године
106 ”Географија 8”, радна свеска за осми разред основне школе 978-86-7762-736-2 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-83/2018 од 21.08.2018. године
107 "Грчка и Македонија", ауто-карта 978-86-7906-111-9 Меркур СВ д.о.о. Београд, Цара Лазара 11 Меркур СВ д.о.о. Београд, Цара Лазара 11 06 бр. 034-01-1-93/2018 од 20.08.2018. године
108 "Суботица", мини план града 86-83617-96-3 Меркур СВ д.о.о. Београд, Цара Лазара 11 Меркур СВ д.о.о. Београд, Цара Лазара 11 06 бр. 034-01-1-94/2018 од 20.08.2018. године
109 "Република Српска", ауто туристичко географска карта 978-86-7906-090-7 „Меркур СВ” д.о.о. Београд, Цара Лазара 11 „Меркур СВ” д.о.о. Београд, Цара Лазара 11 06 бр. 034-01-1-95/2018 од 20.08.2018. године
110 "Хрватска, Словенија и БиХ", ауто-карта 86-7802-006-7 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр. 034-01-1-96/2018 од 21.08.2018. године
111 "Бугарска", ауто-карта 86-83501-88-4 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр. 034-01-1-97/2018 од 21.08.2018. године
112 "Европа", ауто-карта 978-86-83501-44-1 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр. 034-01-1-98/2018 од 21.08.2018. године
113 "Београд", план града 86-83501-60-4 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр. 034-01-1-99/2018 од 22.08.2018. године
114 "Радна свеска са историјском читанком за пети разред основне школе" 978-86-6013-359-7 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 06 бр. 034-01-1-100/2018 од 13.09.2018. године
115 "Историја", уџбеник за 5. разред основне школе 978-86-6013-331-3 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 Едука д.о.о. Београд, Улица Змаја од Ноћаја број 10/1 06 бр. 034-01-1-101/2018 од 14.09.2018. године
116 "Контролне вежбе, историја за 5. разред основне школе" 978-86-6049-517-6 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр. 034-01-1-102/2018 од 18.09.2018. године
117 "Србија - Реке: линије живота", Р 1:800 000 978-86-7802-076-6 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр. 034-01-1-103/2018 од 20.09.2018. године
118 Географија 6, уџбеник за 6. разред основне школе 978-86-6019-075-2 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-118/2018 од 28.09.2018. године
119 Географија 6, радна свеска за 6. разред основне школе 978-86-6109-164-3 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-119/2018 од 28.09.2018. године
120 Маша и Раша, природа и друштво, уџбеник за 4. разред основне школе 978-86-7762-700-3 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-104/2018 од 01.10.2018. године
121 Маша и Раша, природа и друштво, радна свеска за 4. разред основне школе 978-86-7762-701-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-105/2018 од 01.10.2018. године
122 Географија 6, уџбеник за 6. разред основне школе 978-86-7762-690-7

Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5

Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-107/2018 од 01.10.2018. године
123 Географија 6, радна свеска за 6. разред основне школе 978-86-7762-730-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-108/2018 од 01.10.2018. године
124 Географија 7, уџбеник за 7. разред основне школе 978-86-6109-076-9 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-120/2018 од 01.10.2018. године
125 "Београд", план града 978-86-6109-077-6 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-121/2018 од 01.10.2018. године
126 Географија 8, уџбеник за 8. разред основне школе 978-86-6109-196-4 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-122/2018 од 28.09.2018. године
127 Историја 7, уџбеник за 7. разред основне школе 978-86-6109-064-4 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-123/2018 од 28.09.2018. године
128 Географија 7, радна свеска за 7. разред основне школе 86-83501-60-4 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-110/2018 од 02.10.2018. године
129 Географски атлас за В, ВИ, ВИИ, и ВИИИ разред основне школе 978-86-17-19959-1 Републички геодетски завод, Београд, Булевар војовде Мишића 39 Републички геодетски завод, Београд, Булевар војовде Мишића 39 06 бр. 034-01-1-134/2018 од 02.10.2018. године
130 Природа и друштво 3, радна свеска за 3. разред основне школе 978-86-6109-238-1 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-126/2018 од 04.10.2018. године
131 Историја 7, радна свеска за 7. разред основне школе 978-86-7762-560-3 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-114/2018 од 08.10.2018. године
132 Историја 6, радна свеска за 6. разред основне школе 978-86-7762-559-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-113/2018 од 08.10.2018. године
133 Историја 7, уџбеник за 7. разред основне школе 978-86-7762-195-7 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-115/2018 од 09.10.2018. године
134 Географија 3, уџбеник за 3. разред гимназије 978-86-7762-725-6 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-117/2018 од 09.10.2018. године
135 Црвена књига фауне Србије ИВ, правокрилци 978-86-80877-61-7 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2 06 бр. 034-01-1-124/2018 од 10.10.2018. године
136 Природа и друштво, уџбеник за 3. разред основне школе 978-86-6109-237-4 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-125/2018 од 09.10.2018. године
137 Природа и друштво 4, радна свеска за 4. разред основне школе 978-86-6109-240-4 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-127/2018 од 09.10.2018. године
138 Србија и Црна Гора, аутокарта, Р 1 : 600 000 978-86-7802-007-0 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 Magic Map d.o.o. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 41/2 06 бр. 034-01-1-135/2018 од 12.10.2018. године
139 Историја 8, уџбеник за 8. разред основне школе 978-86-7762-235-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-116/2018 од 15.10.2018. године
140 Историја 6, уџбеник за 6. разред основне школе 978-86-6109-095-0 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-129/2018 од 10.10.2018. године
141 Географија 8, радна свеска за 8. разред основне школе 978-86-6109-248-0 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-130/2018 од 15.10.2018. године
142 "Природа и друштво 4", радна свеска за 4. разред основне школе 978-86-6049-340-0 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр. 034-01-1-21/2018 од 02.04.2018. године
143 "Природа и друштво 4", уџбеник за 4. разред основне школе 978-86-6049-275-5 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр. 034-01-1-22/2018 од 13.04.2018. године
144 "Зидна историјска карта ИК 30 Подела Римског царства 395. године" 978-86-7722-455-4 Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н Интерсистем д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића број 72 н 06 бр. 034-01-1-91/2018 од 09.08.2018. године
145 "Маша и Раша", природа и друштво, уџбеник за 3. разред основне школе 978-86-7762-695-2 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-106/2018 од 01.10.2018. године
146 "Географија 7", уџбеник за 7. разред основне школе 978-86-7762-735-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-109/2018 од 02.10.2018. године
147 Географија 8, радна свеска за 8. разред основне школе 978-86-6109-248-0 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-111/2018 од 02.10.2018. године
148 "Историја 6", уџбеник за 6. разред основне школе 978-86-7762-256-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Klett d.o.o. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-112/2018 од 18.10.2018. године
149 "Природа и друштво 4", уџбеник за 4. разред основне школе 978-86-6109-239-8 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 Нови Логос д.о.о. Београд, Маршала Бирјузова 3-5 06 бр. 034-01-1-128/2018 од 23.10.2018. године
150 "Контролне вежбе из географије за 5. разред основне школе" 978-86-6049-522-0 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 Бигз школство д.о.о. Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 06 бр. 034-01-1-137/2018 од 09.11.2018. године
151 "Београд, мини план града", Р 1 : 20 000 978-86-7906-129-4 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 Меркур-св д.о.о. Београд, Цара Лазара бр.11 06 бр. 034-01-1-138/2018 од 04.12.2018. године