Služba za katastar nepokretnosti
Pančevo
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Žarka Zrenjanina 19  
Mesto:  26000 Pančevo 
Telefon:  (013) 354-366  
Telefaks:  (013) 348-099 
E-mail:  skn.pancevo@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Dragan Vidaković
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Pančevo Pančevo
Pančevo  Služba za katastar nepokretnosti  Pančevo