Služba za katastar nepokretnosti
Zrenjanin
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Trg slobode br. 10  
Mesto:  23000 Zrenjanin 
Telefon:  (023) 562-075  
Telefaks:  (023) 562-075 
E-mail:  skn.zrenjanin@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Erika Vaštag
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Zrenjanin Zrenjanin
Zrenjanin  Služba za katastar nepokretnosti  Zrenjanin