Organizaciona jedinica
Beograd 1 (Palilula)
Radno vreme: 08:00-16:30
Adresa:  27. Marta 43-45 
Mesto:  11000 Beograd 
Telefon:  (011) 3221-577 
Telefaks:  (011) 2751-525 
Informacije:  (011) 2751-525 
E-mail:  skn.palilula@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Vera Milošević
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Beograd 1 (Palilula) Beograd 1 (Palilula)
Beograd 1 (Palilula)  Organizaciona jedinica  Beograd 1 (Palilula)