Organizaciona jedinica
Palilula
Radno vreme: 08:00-15:30
Adresa:  27. Marta 43-45 
Mesto:  11000 Beograd 
Telefon:  (011) 2753-295 
Telefaks:  (011) 2751-525 
Informacije:  (011) 2751-525 
E-mail:  skn.palilula@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Vera Milošević
Br.računa za naknadе:  840-742323843-92
Br.računa za taksе:  840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 53-015
Palilula Palilula
Palilula  Organizaciona jedinica  Palilula