Služba za katastar nepokretnosti
Beograd 1 (Zvezdara i Palilula)
Radno vreme: 08:00-16:30
Adresa:  27. Marta 43-45 
Mesto:  11000 Beograd 
Telefon:  (011) 2751-525 
Telefaks:  (011) 2751-525 
E-mail:  skn.beograd1@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Predrag Parandilović
Br.računa za naknadu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Područje opština: Zvezdara, Palilula.
Beograd 1 (Zvezdara i Palilula) Beograd 1 (Zvezdara i Palilula)
Beograd 1 (Zvezdara i Palilula) Služba za katastar nepokretnosti Beograd 1 (Zvezdara i Palilula)