Organizaciona jedinica
Palilula
Radno vreme: 07:30-15:30
Adresa:  27. Marta 43-45 
Mesto:  11000 Beograd 
Telefon:  (011) 2753-295 
Telefaks:  (011) 2751-525 
Informacije:  (011) 6355-600 
E-mail:  skn.palilula@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Mira Filipić
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa
za republičku administrativnu taksu: 
840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 53-015
Telefon Info centra za katastar nepokretnosti Beograd, 011/6355-600
Radno vreme pisarnice 08.00-15.30
Palilula Palilula
Palilula  Organizaciona jedinica  Palilula