Služba za katastar nepokretnosti
Zemun
Radno vreme: 07:30-15:30
Adresa:  Kej oslobođenja 29/II 
Mesto:  11080 Zemun 
Telefon:  (011) 3165-446 
Telefaks:  (011) 2610-416 
Informacije:  (011) 3160-980 
E-mail:  skn.zemun@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Zoran Krejović
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Odsek za upravne i opšte poslove (011) 2611-221
Odsek katastra (011) 3161-633
Načelnik službe (011) 3165-446
Zemun Zemun
Zemun  Služba za katastar nepokretnosti  Zemun