Grupa za katastar nepokretnosti
Crna Trava
Radno vreme: 06.30-14.30
Adresa: 
Mesto:  16215 Crna Trava 
Telefon:  (016) 811-137 
Telefaks:   
E-mail:  skn.crnatrava@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Robert Grozdanović
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Crna Trava Crna Trava
Crna Trava  Grupa za katastar nepokretnosti  Crna Trava