Organizaciona jedinica
Beograd 2 (Čukarica)
Radno vreme: 08:00-16:30
Adresa:  27. Marta 43-45 
Mesto:  11000 Beograd 
Telefon:  (011) 2752-459 
Telefaks:  (011) 2752-736 
Informacije:  (011) 2751-137 
E-mail:  skn.cukarica@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Slavoljub Stepić
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Beograd 2 (Čukarica) Beograd 2 (Čukarica)
Beograd 2 (Čukarica)  Organizaciona jedinica  Beograd 2 (Čukarica)