Organizaciona jedinica
Čukarica
Radno vreme: 08:00-15:30
Adresa:  27. Marta 43-45 
Mesto:  11000 Beograd 
Telefon:  (011) 2751-137 
Telefaks:  (011) 2752-736 
Informacije:  (011) 2751-137 
E-mail:  skn.cukarica@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Desanka Popović
Br.računa za naknadе:  840-742323843-92
Br.računa za taksе:  840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 65-011
Čukarica Čukarica
Čukarica  Organizaciona jedinica  Čukarica