Organizaciona jedinica
Čukarica
Radno vreme: 07:30-15:30
Adresa:  Šumadijski trg 2 
Mesto:  11000 Beograd 
Telefon:  (011) 2651-311 
Telefaks: 
Informacije:  (011) 6355-600 
E-mail:  skn.cukarica@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Slavoljub Stepić
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa za R.A.T.:  840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 65-011
Telefon Info centra za katastar nepokretnosti Beograd, 011/6355-600
Čukarica Čukarica
Čukarica  Organizaciona jedinica  Čukarica