Služba za katastar nepokretnosti
Novi Beograd
Radno vreme: 07:30-15:30
Adresa:  Jurija Gagarina 81 
Mesto:  11070 Novi Beograd 
Telefon:  (011) 7850-390 
Telefaks:  (011) 2270-374 
Informacije:  (011) 7850-389 
E-mail:  skn.novibeograd@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Nebojša Božinović
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Novi Beograd Novi Beograd
Novi Beograd  Služba za katastar nepokretnosti  Novi Beograd