Služba za katastar nepokretnosti
Novi Beograd
Radno vreme: 07:30-15:30
Adresa:  Omladinskih brigada 1 
Mesto:  11070 Novi Beograd 
Telefon:  (011) 7850-390 
Telefaks:   
Informacije:  (011) 6355-600 
E-mail:  skn.novibeograd@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Zoran Krejović
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa
za republičku administrativnu taksu: 
840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 59-013
Telefon Info centra za katastar nepokretnosti Beograd, 011/6355-600
Radno vreme sa strankama 08.00-15.00
Novi Beograd Novi Beograd
Novi Beograd  Služba za katastar nepokretnosti  Novi Beograd