Služba za katastar nepokretnosti
Novi Beograd
Radno vreme: 07:30-15:30
Adresa:  Jurija Gagarina 81 
Mesto:  11070 Novi Beograd 
Telefon:  (011) 6355-600 
Telefaks:   
Informacije:  (011) 6355-601 
E-mail:  skn.novibeograd@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Nebojša Božinović
Br.računa za naknadе:  840-742323843-92
Br.računa za taksе:  840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 59-013
Telefon Info centra za katastar nepokretnosti Beograd, 011/6355-600
Novi Beograd Novi Beograd
Novi Beograd  Služba za katastar nepokretnosti  Novi Beograd