Služba za katastar nepokretnosti
Novi Sad 2
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Železnička 6 
Mesto:  21000 Novi Sad 
Telefon:  (021) 420-599; (021) 420-598 
Telefaks: 
E-mail:  skn2.novisad@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Radovan Grujičić
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Područje opština: deo opštine Novi Sad (Kać, Kisač, Novi Sad I, Novi Sad III, Rumenka, Stepanovićevo, Čenej)
Novi Sad 2 Novi Sad 2
Novi Sad 2  Služba za katastar nepokretnosti  Novi Sad 2