Služba za katastar nepokretnosti
Novi Sad 2
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Železnička 6 
Mesto:  21101 Novi Sad 
Telefon:  (021) 420-599 
Telefaks: 
Informacije:  (021) 420-598 
Zakazivanje sastanaka:  (021) 520-277 
E-mail:  skn2.novisad@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Ana Mujan
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa
za republičku administrativnu taksu: 
840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 95-2232
Područje opština: deo opštine Novi Sad (Kać, Kisač, Novi Sad I, Novi Sad III, Rumenka, Stepanovićevo, Čenej)
Novi Sad 2 Novi Sad 2
Novi Sad 2  Služba za katastar nepokretnosti  Novi Sad 2