Služba za katastar nepokretnosti
Kragujevac
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Trg slobode 3 
Mesto:  34000 Kragujevac 
Telefon:  (034) 335-091 
Telefaks:  (034) 335-091 
E-mail:  skn.kragujevac@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Zoran Jovanović
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Kragujevac Kragujevac
Kragujevac  Služba za katastar nepokretnosti  Kragujevac