Служба за катастар непокретности
Нови Сад 1
Радно време: 07:00-15:00
Адреса:  Јеврејска 21 
Место:  21101 Нови Сад 
Телефон:  (021) 456-155 
Телефакс: 
Информације:  (021) 457-184 
E-mail:  skn1.novisad@rgz.gov.rs 
Одговорно лице:  Зорица Ристовић
Бр.рачуна за таксе РГЗ-а:  840-742323843-92
Бр.рачуна
за републичку административну таксу: 
840-742221843-57
Позив на број
(физичка и правна лица):
97 98-2231
Подручје општина: део општине Нови Сад (Бегеч, Будисава, Ветерник, Ковиљ, Нови Сад II, Нови Сад IV, Футог)
Нови Сад 1 Нови Сад 1
Нови Сад 1  Служба за катастар непокретности  Нови Сад 1