Služba za katastar nepokretnosti
Novi Sad 1
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Jevrejska 21 
Mesto:  21101 Novi Sad 
Telefon:  (021) 456-155 
Telefaks: 
Informacije:  (021) 457-184 
E-mail:  skn1.novisad@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Zorica Ristović
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa
za republičku administrativnu taksu: 
840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 98-2231
Područje opština: deo opštine Novi Sad (Begeč, Budisava, Veternik, Kovilj, Novi Sad II, Novi Sad IV, Futog)
Novi Sad 1 Novi Sad 1
Novi Sad 1  Služba za katastar nepokretnosti  Novi Sad 1