Služba za katastar nepokretnosti
Sombor
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Kralja Petra I br. 8 
Mesto:  25000 Sombor 
Telefon:  (025) 438-588 
Telefaks:  (025) 438-588 
E-mail:  skn.sombor@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Radovan Ćurčić
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Sombor Sombor
Sombor  Služba za katastar nepokretnosti  Sombor