Odsek za katastar nepokretnosti
Stara Pazova
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Svetosavska 11 
Mesto:  22300 Stara Pazova 
Telefon:  (022) 310-170 
Telefaks:  (022) 310-163 
E-mail:  skn.spazova@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Radmila Mijalković
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Stara Pazova Stara Pazova
Stara Pazova  Odsek za katastar nepokretnosti  Stara Pazova