Služba za katastar nepokretnosti
Subotica
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Cara Dušana 3 
Mesto:  24000 Subotica 
Telefon:  (024) 673-480 
Telefaks:  (024) 553-831 
E-mail:  skn.subotica@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Janoš Balanji
Br.računa za uslugu:  840-742323843-92
Br.računa za taksu:  840-742221843-57
Poziv na broj (fizička i pravna lica): Obratite se službi za katastar nepokretnosti.
Subotica Subotica
Subotica  Služba za katastar nepokretnosti  Subotica