Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
Štampa strane Slanje web strane

Poplave maj 2014: Obezbeđeni snimci satelitskih sistema poplavljenih područja na teritoriji Republike Srbije

2007.19.05.2014.
Pre
Posle
Grad Obrenovac - DOF Grad Obrenovac - SPOT6

2007.21.05.2014.
Pre
Posle
Krupanj - DOF Krupanj - Pleiades

2007.19.05.2014.
Pre
Posle
Obrenovac - DOF Obrenovac - SPOT6

2007.19.05.2014.
Pre
Posle
Rudarski basen Kolubara - SPOT5 Rudarski basen Kolubara - SPOT6

2008.21.05.2014.
Pre
Posle
Krupanj (klizišta) - DOF Krupanj (klizišta) - Pleiades

2008.21.05.2014.
Pre
Posle
Krupanj - DOF Krupanj - Pleiades

2008.21.05.2014.
Pre
Posle
Zavlaka (reka Jadar) - DOF Zavlaka (reka Jadar) - Pleiades

2007.19.05.2014.
Pre
Posle
Drina i Sava - SPOT5 Drina i Sava - SPOT6

2007.19.05.2014.
Pre
Posle
Ibarska magistrala - DOF Ibarska magistrala - SPOT6

19.05.2014.21.05.2014.
Pre
Posle
Ibarska magistrala - SPOT6 Ibarska magistrala - SPOT6

2008.08.06.2014.
Pre
Posle
Krupanj (rudnik Stolice) - DOF Krupanj (rudnik Stolice) - Pleiades

2008.21.05.2014.
Pre
Posle
Krupanj (naselje Brezovice) - DOF Krupanj (naselje Brezovice) - Pleiades

21.05.2014.08.06.2014.
Pre
Posle
Krupanj (naselje Brezovice) - Pleiades Krupanj (naselje Brezovice) - Pleiades

2008.08.06.2014.
Pre
Posle
Krupanj (naselje Kržava) - DOF Krupanj (naselje Kržava) - Pleiades

2008.08.06.2014.
Pre
Posle
Krupanj (klizišta u naselju Selanac) - DOF Krupanj (klizišta u naselju Selanac) - Pleiades

Gore

Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja