Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

Kragujevac
Kragujevac


RGZ, 3.4.2006

Počinju radovi na izradi ortofotoa u Republici Srbiji kroz donaciju Evropske unije

Srednjoročnim programom radova Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za period 2004-2008. godine planirana je, između ostalog, izrada digitalnog ortofotoa na celokupnom području Republike Srbije, izrada 1.000 listova nove digitalne osnovne državne karte (7% teritorije) i prevođenje u digitalni oblik i ažuriranje 2.500 listova postojeće digitalne osnovne državne karte (20% teritorije).

Evropska unija je sagledala potrebe i mogućnosti RGZ-a u realizaciji navedenog programa i podržala ga kroz donaciju u okviru CARDS programa. Ovaj program će se realizovati kroz tri faze:

1. izradu digitalnog ortofotoa na području Srbije,

2. nabavku opreme i softvera (digitalnih fotogrametrijskih stanica) za digitalnu fotogrametriju i

3. partnerski program - Twinning Project. Program je startovao, a planirani rok za realizaciju je 36 meseci.

Izrada digitalnog ortofotoa (DOF) na području Srbije

DOF je digitalna slika koja ima karakteristike ortogonalne projekcije, dobijena postupkom ortorektifikacije iz digitalnih aerofotogrametrijskih snimaka u koloru.

Izvođač radova na izradi DOF-a je konzorcijum predvođen firmom Kampsax A/S (COWI A/S) iz Danske. Početak programa na izradi DOF-a planiran je za april 2006. godine.

Programom je planirana izrada DOF-a u razmeri:

  • 1:5000 (DOF5) na celokupnom području Republike Srbije, izuzev Kosova;

  • 1:2500 (DOF2.5) na području 192 katastarske opštine;

  • 1:1000 (DOF1) za gradska područja - 151 grad.

DOF5 će prvenstveno poslužiti za izradu nove i ažuriranje postojeće osnovne državne karte (koja je izrađena na oko 45% teritorije Srbije).

DOF2.5 će koristiti kod transformacije u Gaus-Krigerovu projekciju postojećeg premera koji nije u državnom koordinatnom sistemu.

DOF1 će RGZ-u prvenstveno koristiti za ažuriranje postojeće katastarske evidencije. Lokalnoj samoupravi DOF1 može koristiti za razna projektovanja i planiranja, izradu raznih prostornih informacionih sistema, vođenje evidencija o prostoru, definisanje zona, razne pregledne, statističke i druge svrhe.

Aerofotogrametrijsko snimanje u cilju izrade DOF1 i DOF2.5 može se, uz prethodnu pripremu terena, koristi i za obnovu premera i izradu digitalnih geodetskih planova. Imajući to u vidu, RGZ je obavestio organe lokalne samouprave o mogućnosti korišćenja snimljenog materijala za potrebe izrade ažurnih geodetskih podloga, uz njihovo finansiranje svih preostalih radova na obnovi premera.

Izrađeni DOF (DOF1, DOF2.5 i DOF5) biće predat RGZ-u na korišćenje.

D.Đ.

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja