Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod Republički geodetski zavod
Naslovna strana Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  

Naslovna strana / Pregled KO gde je uspostavljen DKP

O nama
Usluge katastra nepokretnosti
eKatastar
Ostale usluge RGZ-a
Kartografske publikacije
Javne nabavke
Nabavke za potrebe projekata
Konkursi
Za medije
Kontakt

Linkovi

DKP

Pregled KO gde je uspostavljen digitalni katastarski plan-  www.rgz.gov.rs/dkp

Pregled evidencije KO

Pregled evidencije KO se nalazi u okvuru Centralne evidencije hipoteka -  www.rgz.gov.rs/ceh

 


Beograd, 12.11.2007

Pregled KO gde je uspostavljen digitalni katastarski plan

Sektor za Stručni i upravni nadzor omogućio je uvid u podatke svih KO na teritoriji Republike Srbije gde je uspostavljen digitalni katastarski plan (DKP)...

Digitalni katastarski plan stavlja se u službenu upotrebu rešenjem direktora RGZ-a.

Pregled podataka omogućava uvid u informacije o:

  • Status katastarske oštine: Nema DKP, DKP na celoj K.O., DKP na delu K.O.;

  • Naziv opštine;

  • Naziv Katastarske oštine;

  • Matični broj Katastarske oštine;

  • Površina u hektarima;

  • Datum stavljanja u službenu upotrebu;

  • Broj rešenja.

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2015 | Uslovi korišćenja