Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Projekat upravljanja nepokretnostima
Direktni grant za katastarsku razmenu između Prištine i Beograda
Evropski sistem za utvrđivanje položaj
EuroGeographics
Projekat Global Mapping
Projekat "Izgradnja kapaciteta"
Real Estate Cadastre and Registration Project
Donatorski projekti
Program Tvining u Republici Srbiji
IGIS projekat: Integrisano geoinformaciono rešenje
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

 

Informacije

Prilog je preuzet sa sajta Kancelarije za evropske integracije

www.seio.sr.gov.yu

Program Tvining u RGZ-u

Izgradnja kapaciteta Republičkog geodetskog zavoda za upravljanje informacijama o zemljištu i nekretninama

Trajanje u mesecima: 30
Vrednost: 2.000.000 €
Partner u Evropskoj uniji: Savezna Republika Nemačka


Beograd, 25.1.2008

Program Tvining u Republici Srbiji

Tvining je inicijativa Evropske komisije koja je pokrenuta 1998. godine u kontekstu priprema za proširenje Evropske unije

Zamišljen je kao instrument kojim se podržava saradnja institucija zemalja članica (ZČ) sa odgovarajućim institucijama zemalja kandidata za članstvo u EU, a sa ciljem jačanja državne uprave i pravosuđa u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije.

Od 1998. više od 1000 Tvining projekata je sprovedeno u zemljama kandidatima i finanisirano u okviru programa FAR ili nekog drugog finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći. Tvining ima ključnu ulogu u jačanju administrativnih kapaciteta novih ZČ, a koji se finansiraju iz Tranzicionog instrumenta pomoći. Tvining je dostupan i sadašnjim zemljama kandidatima (Bugarska, Hrvatska, Rumunija, Turska, Makedonija - Bugarska i Rumunija su 2007 godine postale zemlje članice EU). Na Evropskom samitu u Solunu održanom 2003. godine zemljama uključenim u program KARDS je omogućeno da budu korisnici programa Tvining. Podrška Republici Srbiji će biti nastavljena i od 2007. godine kada će program KARDS biti zamenjen novim Pretpristupnim instrimentom pomoći (IPA).

Osnovni principi Tvining projekata:

 • Po pravilu zemlja korisnik (ZK) bira partnera među zemljama članicama Evropske unije (ZČ);

 • Tvining projekti moraju da doprinesu ostvarivanju konkretnog operativnog rezultata povezanog sa usvajanjem pravnih tekovina EU ili neke od politika Evropske unije, a koje su predmet saradnje;

 • Tvining partneri se obavezuju na ostvarivanje rezultata, a ne samo na sredstva za ostvarivanje tih rezultata. Na kraju projekta novousvojeni sistem mora da bude isključiva odgovornost ZK;

 • Tvining je zajednički projekat i stoga se razlikuje od klasičnog projekta tehničke pomoći zemlje članice namenjenom zemlji korisniku. Tvining obuhvata proces u kome svaki od partnera prihvata odgovornost za sprovođenje. ZK se obavezuje da sprovede određene reforme i da ih finansira nakon završetka projekta;

 • Da bi doprineli kredibilitetu i posvećenosti projektu, partneri u Tviningu sačinjavaju detaljni Plan realizacije Tvining projekta. Plan je podložan određenim promenama u toku realizacije projekta, ali mora da definiše jasne kriterijume kojima će se meriti ostvarenje definisanih rezultata;

 • Tvining projekti se sprovode da bi bili ostvareni jasni rezultati koji su posledica specifičnog znanja i iskustva javnog sektora države članice EU. Konačna i jedinstvena odgovornost za sprovođenje rezltata je na zemlji korisniku.

Preporuke za Tvining (iz prakse Evropske agencije za rekonstrukciju)

 • Tvining (kao i tehnička pomoć) ne bi trebalo da bude rezultat tražnje već jasnih potreba i prioriteta,

 • Ozbiljna razmatranja su potrebna pre pripreme projekta, bilo kroz Tvining ili tehničku pomoć,

 • Pitanja koje uvek treba postaviti jesu: Da li ovaj problem treba rešiti kroz Tvining ili tehničku pomoć? Da li postoje resursi i posvećenost korisnika?

 • Tvining može zahtevati u određenim slučajevima mnogo više vremena nego tehnička pomoć, ali kao što je i slučaj sa tehničkom pomoći potrebna je dobra priprema, što dorpinosi uspehu realizacije projekta,

 • Partneri moraju da imaju jasno razumevanje pitanja evropskih integracija, jer je Tvining pre svega namenjen uvođenju i sprovođenju pravnih tekovina EU u sistem ZK,

 • Projektni dokument za Tvining je od ključnog značaja i mora biti dobro pripremljen, jer postoje primeri loše pripremljenih dokumenata; stoga je potrebno proveriti postojanje svih neophodnih elemenata projektnog dokumenta,

 • Kvalitet Ugovora o Tviningu je podjednako važan,

 • Opravdanost, dobre konunikacione sposobnosti i kredibilitet Stalnog Tvining savetnika su ključne za uspeh Tvininga, kao i njegovog/njenog asistenta–ponekad bivši državni službenici nemaju dobre kontakte u sadašnjoj administaciji ZČ, što otežava ostvarivanje rezultata,

 • Praksa je pokazala da ne postoji dovoljna promocija vlasništva nad rezultatima Tvining projekta,

 • Tvining Light se koristi kada su potrebe urgentne i specifične npr. Estonija pred učlanjenje u EU. U ovom kontekstu upotrebu Tvining Light-a je potrebno dobro razmotriti,

 • Uspešnost Tvininga mnogo zavisi od realne ekspertize zemlje članice EU u određenoj oblasti (npr. Španija u slučaju politike ribarstva). Odabir zemlje članice često nije rezultat kvalitetnog predloga projekta.

Programiranje Tvininga u okviru Pretpristupnog instrimenta pomoći (IPA) (od 2007. godine)

Programiranje Tvininga se sprovodi na isti način kao i programiranje ostalih oblika pomoći Evropske unije, koje sprovodi koordinator programa pomoći Evropske unije u Republici Srbiji-Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU:

 • Interna identifikacija prioriteta i priprema predloga projekata/programa (uključujući i Tvining projekte)

 • Konsultacije sa predstavnicima Delegacije Evropske komisije u Beogradu

 • Završetak izrade godišnjeg programa pomoći EU

 • Revizija usklađenosti predloga Tvining projekata sa Priručnikom o Tviningu od strane Tvining koordinacionog tima Direktorata za proširenje EU.

 • Slanje predloga Tvining projekata kontaktima za Tvining u zemljama članicama EU (definisanje krajnjeg roka za dostavljanje predloga za realizaciju Tvininga).

 • Odabir ponuđenih predloga za realizaciju Tvininga od strane Komicije za izbor (zemlja korisnik i Delegacija).

 • Delagacija obaveštava zemlje članice o konačnom izboru partnera-početak pripreme Plana realizacije Tvining projekta.

 • Odobravanje pripremljenog Plana realizacije Tvining projekta od strane Tvining koordinacionog tima Direktorata za proširenje.

 • Potpisivanje Plana realizacije Tvining projekta

 • Potpisivanje Ugovora o Tviningu

 • Početak projekta

U sledećem tekstu dat je pregled aktuelnih Tvining projekata za 2005 i 2004 godinu.

KARDS 2005

Izgradnja kapaciteta Republičkog geodetskog zavoda za upravljanje informacijama o zemljištu i nekretninama

Trajanje u mesecima: 30 (24)
Vrednost: 2.000.000 €
Lokalni partner: Republički geodetski zavod
Partner u EU: Nemačka

Izgradnja kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Direkcije za vode

Trajanje u mesecima: 30 (24)
Vrednost: 2.200.000 €
Lokalni partner: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Direkcija za vode (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Partner u EU: Nemačka

Izgradnja kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprave za veterinu

Trajanje u mesecima: 30 (24)
Vrednost: 2.000.000 €
Lokalni partner: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprava za veterinu (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Partneri u EU: Nemačka (senior) i Austrija (junior)

Izgradnja kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprave za zaštitu bilja

Trajanje u mesecima: 30 (24)
Vrednost: 1.500.000 €
Lokalni partner: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za zaštitu bilja (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Partner u EU: Italija

Izgradnja kapaciteta i regulisanje vinarstva u Srbiji

Trajanje u mesecima: 30 (24)
Vrednost:1.500.000€
Lokalni partner: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Partner u EU: Španija

Izgradnja kapaciteta laboratorija za bezbednost hrane

Trajanje u mesecima: 30(24)
Vrednost: 1.500.000€
Lokalni partner: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Partner u EU: Velika Britanija

Usklađivanje sa pravnim tekovinama u oblasti saobraćaja

Trajanje u mesecima: 24 (18)
Vrednost: 1.500.000€
Lokalni partner: Ministarstvo za kapitalne investicije (http://www.mki.sr.gov.yu)
Partneri u EU: Nemačka (senior) i Austrija (junior)

Izgradnja kapaciteta Agencije za lekove i medicinska sredstva

Trajanje u mesecima: 30 (24)
Vrednost: 1.500.000€
Lokalni partner: Agencija za lekove i medicinska sredstva (http://www.alims.sr.gov.yu)
Partneri u EU: Francuska (senior) i Holandija (junior)

KARDS 2004

Izgradnja kapaciteta Ministarstva pravde

Trajanje u mesecima: 24
Vrednost: 1.500.000 €
Lokalni partner: Ministarstvo pravde (http://www.mpravde.sr.gov.yu)
Partner u EU: Nemačka

Izgradnja kapaciteta Ministarstva rudarstva i energetike

Trajanje u mesecima: 18
Vrednost: 1.200.000 €
Lokalni partner: Ministarstvo rudarstva i energetike (http://www.mem.sr.gov.yu)
Partneri u EU: Nemačka (senior) i Slovačka (junior)

Izgradnja kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Trajanje u mesecima: 24
Vrednost: 1.800.000 €
Lokalni partner: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Partneri u EU: Holandija (senior) i Slovenija (junior)

Jačanje kreiranja politika i međuresorskih kapaciteta centra Vlade

Trajanje u mesecima: 24
Vrednost: 1.400.00 €
Lokalni partner: Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije(http://www.srbija.sr.gov.yu/))
Partneri u EU: Francuska (senior) i Litvanija (junior)

Izgradnja kapaciteta u procesu evropskih integracija

Trajanje u mesecima: 24
Vrednost: 2.500.000€

Lokalni partneri: Kancelarija državne zajednice za pridruživanje EU, Kancelarija za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Vlade Republike Crne Gore (http://www.feio.sv.gov.yu; http://www.seio.sr.gov.yu; http://www.minevrint.vlada.cg.yu)
Partneri u EU: Francuska (senior) i Slovenija (junior).

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja