Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Прoјекат управљања непокретностима
Директни грант за катастарску размену између Приштине и Београда
Еврoпски систeм зa утврђивaњe пoлoжaj
EuroGeographics
Пројекат Global Mapping
Прoјекат "Изградња капацитета"
Real Estate Cadastre and Registration Project
Донаторски пројекти
Програм Твининг у Републици Србији
IGIS пројекат: Интегрисано геоинформационо решење
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

 

Информације

Прилог је преузет са сајта Канцеларије за европске интеграције

www.seio.sr.gov.yu

Програм Твининг у РГЗ-у

Изградња капацитета Републичког геодетског завода за управљање информацијама о земљишту и некретнинама

Трајање у месецима: 30
Вредност: 2.000.000 €
Партнер у Европској унији: Савезна Република Немачка


Београд, 25.1.2008

Програм Твининг у Републици Србији

Твининг је иницијатива Европске комисије која је покренута 1998. године у контексту припрема за проширење Европске уније

Замишљен је као инструмент којим се подржава сарадња институција земаља чланица (ЗЧ) са одговарајућим институцијама земаља кандидата за чланство у ЕУ, а са циљем јачања државне управе и правосуђа у спровођењу правних тековина Европске уније.

Од 1998. више од 1000 Твининг пројеката је спроведено у земљама кандидатима и финанисирано у оквиру програма ФАР или неког другог финансијског инструмента претприступне помоћи. Твининг има кључну улогу у јачању административних капацитета нових ЗЧ, а који се финансирају из Транзиционог инструмента помоћи. Твининг је доступан и садашњим земљама кандидатима (Бугарска, Хрватска, Румунија, Турска, Македонија - Бугарска и Румунија су 2007 године постале земље чланице ЕУ). На Европском самиту у Солуну одржаном 2003. године земљама укљученим у програм КАРДС је омогућено да буду корисници програма Твининг. Подршка Републици Србији ће бити настављена и од 2007. године када ће програм КАРДС бити замењен новим Претприступним инстриментом помоћи (ИПА).

Основни принципи Твининг пројеката:

 • По правилу земља корисник (ЗК) бира партнера међу земљама чланицама Европске уније (ЗЧ);

 • Твининг пројекти морају да допринесу остваривању конкретног оперативног резултата повезаног са усвајањем правних тековина ЕУ или неке од политика Европске уније, а које су предмет сарадње;

 • Твининг партнери се обавезују на остваривање резултата, а не само на средства за остваривање тих резултата. На крају пројекта новоусвојени систем мора да буде искључива одговорност ЗК;

 • Твининг је заједнички пројекат и стога се разликује од класичног пројекта техничке помоћи земље чланице намењеном земљи кориснику. Твининг обухвата процес у коме сваки од партнера прихвата одговорност за спровођење. ЗК се обавезује да спроведе одређене реформе и да их финансира након завршетка пројекта;

 • Да би допринели кредибилитету и посвећености пројекту, партнери у Твинингу сачињавају детаљни План реализације Твининг пројекта. План је подложан одређеним променама у току реализације пројекта, али мора да дефинише јасне критеријуме којима ће се мерити остварење дефинисаних резултата;

 • Твининг пројекти се спроводе да би били остварени јасни резултати који су последица специфичног знања и искуства јавног сектора државе чланице ЕУ. Коначна и јединствена одговорност за спровођење резлтата је на земљи кориснику.

Препоруке за Твининг (из праксе Европске агенције за реконструкцију)

 • Твининг (као и техничка помоћ) не би требало да буде резултат тражње већ јасних потреба и приоритета,

 • Озбиљна разматрања су потребна пре припреме пројекта, било кроз Твининг или техничку помоћ,

 • Питања које увек треба поставити јесу: Да ли овај проблем треба решити кроз Твининг или техничку помоћ? Да ли постоје ресурси и посвећеност корисника?

 • Твининг може захтевати у одређеним случајевима много више времена него техничка помоћ, али као што је и случај са техничком помоћи потребна је добра припрема, што дорпиноси успеху реализације пројекта,

 • Партнери морају да имају јасно разумевање питања европских интеграција, јер је Твининг пре свега намењен увођењу и спровођењу правних тековина ЕУ у систем ЗК,

 • Пројектни документ за Твининг је од кључног значаја и мора бити добро припремљен, јер постоје примери лоше припремљених докумената; стога је потребно проверити постојање свих неопходних елемената пројектног документа,

 • Квалитет Уговора о Твинингу је подједнако важан,

 • Оправданост, добре конуникационе способности и кредибилитет Сталног Твининг саветника су кључне за успех Твининга, као и његовог/њеног асистента–понекад бивши државни службеници немају добре контакте у садашњој администацији ЗЧ, што отежава остваривање резултата,

 • Пракса је показала да не постоји довољна промоција власништва над резултатима Твининг пројекта,

 • Твининг Light се користи када су потребе ургентне и специфичне нпр. Естонија пред учлањење у ЕУ. У овом контексту употребу Твининг Light-а је потребно добро размотрити,

 • Успешност Твининга много зависи од реалне експертизе земље чланице ЕУ у одређеној области (нпр. Шпанија у случају политике рибарства). Одабир земље чланице често није резултат квалитетног предлога пројекта.

Програмирање Твинингa у оквиру Претприступног инстримента помоћи (ИПА) (од 2007. године)

Програмирање Твининга се спроводи на исти начин као и програмирање осталих облика помоћи Европске уније, које спроводи координатор програма помоћи Европске уније у Републици Србији-Министарство за економске односе са иностранством у сарадњи са Канцеларијом за придруживање ЕУ:

 • Интерна идентификација приоритета и припрема предлога пројеката/програма (укључујући и Твининг пројекте)

 • Консултације са представницима Делегације Европске комисије у Београду

 • Завршетак израде годишњег програма помоћи ЕУ

 • Ревизија усклађености предлога Твининг пројеката са Приручником о Твинингу од стране Твининг координационог тима Директората за проширење ЕУ.

 • Слање предлога Твининг пројеката контактима за Твининг у земљама чланицама ЕУ (дефинисање крајњег рока за достављање предлога за реализацију Твининга).

 • Одабир понуђених предлога за реализацију Твининга од стране Комиције за избор (земља корисник и Делегација).

 • Делагација обавештава земље чланице о коначном избору партнера-почетак припреме Плана реализације Твининг пројекта.

 • Одобравање припремљеног Плана реализације Твининг пројекта од стране Твининг координационог тима Директората за проширење.

 • Потписивање Плана реализације Твининг пројекта

 • Потписивање Уговора о Твинингу

 • Почетак пројекта

У следећем тексту дат је преглед актуелних Твининг пројеката за 2005 и 2004 годину.

КАРДС 2005

Изградња капацитета Републичког геодетског завода за управљање информацијама о земљишту и некретнинама

Трајање у месецима: 30 (24)
Вредност: 2.000.000 €
Локални партнер: Републички геодетски завод
Партнер у ЕУ: Немачка

Изградња капацитета Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Дирекције за воде

Трајање у месецима: 30 (24)
Вредност: 2.200.000 €
Локални партнер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Дирекција за воде (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Партнер у ЕУ: Немачка

Изградња капацитета Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за ветерину

Трајање у месецима: 30 (24)
Вредност: 2.000.000 €
Локални партнер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за ветерину (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Партнери у ЕУ: Немачка (senior) и Аустрија (junior)

Изградња капацитета Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за заштиту биља

Трајање у месецима: 30 (24)
Вредност: 1.500.000 €
Локални партнер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за заштиту биља (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Партнер у ЕУ: Италија

Изградња капацитета и регулисање винарства у Србији

Трајање у месецима: 30 (24)
Вредност:1.500.000€
Локални партнер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Партнер у ЕУ: Шпанија

Изградња капацитета лабораторија за безбедност хране

Трајање у месецима: 30(24)
Вредност: 1.500.000€
Локални партнер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Партнер у ЕУ: Велика Британија

Усклађивање са правним тековинама у области саобраћаја

Трајање у месецима: 24 (18)
Вредност: 1.500.000€
Локални партнер: Министарство за капиталне инвестиције (http://www.mki.sr.gov.yu)
Партнери у ЕУ: Немачка (senior) и Аустрија (junior)

Изградња капацитета Агенције за лекове и медицинска средства

Трајање у месецима: 30 (24)
Вредност: 1.500.000€
Локални партнер: Агенција за лекове и медицинска средства (http://www.alims.sr.gov.yu)
Партнери у ЕУ: Француска (senior) и Холандија (junior)

КАРДС 2004

Изградња капацитета Министарства правде

Трајање у месецима: 24
Вредност: 1.500.000 €
Локални партнер: Министарство правде (http://www.mpravde.sr.gov.yu)
Партнер у ЕУ: Немачка

Изградња капацитета Министарства рударства и енергетике

Трајање у месецима: 18
Вредност: 1.200.000 €
Локални партнер: Министарство рударства и енергетике (http://www.mem.sr.gov.yu)
Партнери у ЕУ: Немачка (senior) и Словачка (junior)

Изградња капацитета Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Трајање у месецима: 24
Вредност: 1.800.000 €
Локални партнер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (http://www.minpolj.sr.gov.yu)
Партнери у ЕУ: Холандија (senior) и Словенија (junior)

Јачање креирања политика и међуресорских капацитета центра Владе

Трајање у месецима: 24
Вредност: 1.400.00 €
Локални партнер: Генерални секретаријат Владе Републике Србије(http://www.srbija.sr.gov.yu/))
Партнери у ЕУ: Француска (senior) и Литванија (junior)

Изградња капацитета у процесу европских интеграција

Трајање у месецима: 24
Вредност: 2.500.000€

Локални партнери: Канцеларија државне заједнице за придруживање ЕУ, Канцеларија за придруживање ЕУ Владе Републике Србије, Министарство за економске односе са иностранством и европске интеграције Владе Републике Црне Горе (http://www.feio.sv.gov.yu; http://www.seio.sr.gov.yu; http://www.minevrint.vlada.cg.yu)
Партнери у ЕУ: Француска (senior) и Словенија (junior).

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења