Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod Republički geodetski zavod
Naslovna strana Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  

Naslovna strana / Obrasci za podnošenje zahteva

O nama
Usluge katastra nepokretnosti
eKatastar
Ostale usluge RGZ-a
Kartografske publikacije
Javne nabavke
Nabavke za potrebe projekata
Konkursi
Za medije
Kontakt

Poslednja izmena 12.03.2015.

Obrasci za podnošenje zahteva

Sektor za informatiku i komunikacije je u saradnji sa Sektorom za katastar nepokretnosti i sa pojedinim službama za katastar nepokretnosti izradio elektronske obrasce za podnošenje zahteva.

Obrasci su u elektronskoj formi i sadrže polja za unos informacija, tako da se mogu popunjavati direktno u okviru tekst procesora a zatim odštampati. Mogu se odšampati i popunjavati na klasičan način - hemijskom olovkom ili penkalom.

Datoteke obrazaca su slobodne za preuzimanje.

Napomena: Za preuzimanje datoteke kliknite na naziv obrasca.

 

Datoteke za preuzimanje: Datum
Obrazac 1a Zahtev za upis nepokretnosti (fizička lica) 07.04.2014
Obrazac 1b Zahtev za upis nepokretnosti (pravna lica) 07.04.2014
Obrazac 2 Zahtev za izdavanje posedovnog lista - lista nepokretnosti 12.03.2015
Obrazac 2a Zahtev za izdavanje kopija plana 12.03.2015
Obrazac 3 Zahtev za izdavanje uverenja o nazivu ulice i kućnom broju 07.04.2014
Obrazac 4 Zahtev za izdavanje uverenje o veličini poseda i katastarskom prihodu 07.04.2014
Obrazac 5 Zahtev za izdavanje kopije vodova 07.04.2014
Obrazac 6 Zahtev za utvrđivanje kućnog broja 07.04.2014
Obrazac 7 Zahtev za izdavanje uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti 07.04.2014
Obrazac 8a Zahtev za upis hipoteke (fizičko lice) 07.04.2014
Obrazac 8b Zahtev za upis hipoteke (pravno lice) 07.04.2014
Obrazac 9 Prijava o promeni prava na nepokretnosti (fizička lica) 25.11.2015
Obrazac 9a Prijava o promeni prava na nepokretnosti (pravna lica) 25.11.2015
Obrazac 10 Zahtev za upis promene u katastru vodova 07.04.2014
Obrazac 11 Zahtev za potvrdu o snimanju 07.04.2014
Obrazac 12 Zahtev za utvrđivanje katastarske kulture i katastarske klase zemljišta 07.04.2014
Obrazac 13 Uverenje o identifikaciji parcela 20.05.2014
Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2015 | Uslovi korišćenja