Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod Republički geodetski zavod
Naslovna strana Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  

Naslovna strana / Novi Zakon o državnom premeru i katastru

O nama
Usluge katastra nepokretnosti
eKatastar
Ostale usluge RGZ-a
Kartografske publikacije
Javne nabavke
Nabavke za potrebe projekata
Konkursi
Za medije
Kontakt

01.04.2010

Novi Zakon o državnom premeru i katastru

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o državnom premeru i katastru

Dana 31.08.2009. godine, na jedanaestom vanrednom zasedanju, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o državnom premeru i katastru.

Zakonom o državnom premeru i katastru uređuju se stručni poslovi i poslovi državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, procenu vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka i geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima.

Tekst Zakona o državnom premeru i katastru objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 72/09. 

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2015 | Uslovi korišćenja