Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

29.01.2010

Основан катастар непокретности у општини Чајетина

Републички геодетски завод основао је катастар непокретности на територији политичке општине Чајетина.

Служба за катастар непокретности Чајетина је шеста служба у оквиру Центра за катастар непокретности Ужице која је у складу са Програмом рада Републичког геодетског завода завршила послове на оснивању катастра непокретности за цело подручје општине.

Првобитни премер у свим катастарским општинама урађен је у Gaus-Кrigerovoj пројекцији поларном и ортогоналном методом снимања у периоду од 1932-1934. године.

Површина политичке општине Чајетина износи 64 699 хектара. Према попису становништва из 2002. године у Чајетини живи 15 628 становника. Општину чини 20 катастарских општина, од којих је 19 сеоског и једна градског типа, са укупно 93 289 катастарских парцела.

У поступку израде катастра непокретности формирано је укупно 18237 листова непокретности. За К.о. Чајетина пре излагања података премера на јавни увид израђен је дигитални катастарски план на основу оригиналних података премера и одржавања премера.

Императив рада службе у току 2010. године је ажурност при одржавању катастра непокретности, наставак радова на изради дигитаних катастарских планова и завршетак израде Адресног регистра.

Даном ступања на снагу катастарског операта катастра непокретности, који се у складу са Законом потврђује Решењем директора Завода, а које се објављује на интернет страници Завода, престају да важе катастар земљишта и књига тапија.

Чајетина се налази у западном делу Србије и административно припада нофоформираном западном региону. Граничи се са општинама Ужице, Ариље, Нова Варош, Прибој и Рудо, Вишеград (Федерација Босне и Херцеговине). Простор општине Чајетина географски подразумева таласасту висораван између река Сушице и Увца и планине Таре и Муртенице са планинским масивом Златибора као средишним и главним делом. На повољан географски положај општине утичу магистрални путеви за Црну Гору (Јадранско море) и Републику БиХ. Преко територије општине Чајетина пролази и пруга Београд-Бар, а у непосредној близини се налази и аеродром Поникве који је у реконструкцији за потребе цивилног саобраћаја. Општина Чајетина се простире на просечној надморској висини око 800 метара. Највиша надморска висина је врх Златибора Торник од 1496м.

Разноврсни природни пејзажи, планинска клима, туристичка позната места Сирогојно, Љубиш и чувени Златибор општину Чајетина свртавају у најпосећенију туристичку оазу Реублике Србије.

В.Р.

Штампа стране Слање web стране

 Галерија фотографија

gallery/20100129_2n1_sm.jpg gallery/20100129_1n1_sm.jpg
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења