Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Kontakt
Za medije

16.02.2010

Osnovan katastar nepokretnosti za područje opštine Bojnik

Republički geodetski zavod osnovao je katastar nepokretnosti za celokupno područje političke opštine Bojnik.

Služba za katastar nepokretnosti Bojnik je u skladu sa Programom rada Republičkog geodetskog zavoda završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti za celokupno područje opštine.

Prvobitni premer u svim katastarskim opštinama urađen je u Gaus-Krigerovoj projekciji fotogrametrijskom metodom snimanja u periodu od 1962-1965. godine.

Površina političke opštine Bojnik je 26388 hektara. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u Bojniku živi 13118 stanovnika. Opštinu čini 36 katstarskih opština, od kojih je 35 seoskog i jedna gradskog tipa, sa ukupno 123358 katastarskih parcela.

U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je 19131 list nepokretnosti, od kojih je 1780 listova nepokretnosti za gradsko područje K.o. Bojnik i K.o. Dragovac, a pre izlaganja podataka premera na javni uvid izrađen je digitalni katastarski plan na osnovu podataka premera iz 1962. godine, održavanja premera i obnove premera iz 1987. godine. U katastar nepokretnosi upisano je 15313 zgrada, 191 poseban deo zgrada i 6763 tereta. Takođe, je osnovan katastar nepokretnosti za komasaciono područje sedam katastarskih opština u površini od 1500 hektara.

Danom stupanja na snagu katastarskog operata katastra nepokretnosti, koji se u skladu sa Zakonom potvrđuje Rešenjem direktora Zavoda, a koje se objavljuju na internet stranici Zavoda, prestaju da važe katastar zemljišta i knjiga tapija.

Službi za katastar nepokretnosti Bojnik u narednom periodu prestoje važni poslovi, od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, Republički geodetski zavod i opštinu Bojnik. Među prioritetnim poslovima koji se izdvajaju su: nastavak izrade digitalnog katastarskog plana za preostalih 18 K.o., održavanje katastra nepokretnosti i digitalnog katastarskog palana, osnivanje adresnog registra za područje opštine, kao i drugi poslovi od interesa korisnika naših usluga.

Opština Bojnik nalazi se u brdsko planinskoj kotlinskoj oblasti južne Srbije, u podnožju planine Radan i slivu Puste reke, u severozapadnom delu Leskovačke kotline. Prvi pisani trag o Pustorečanima kao srpskim žiteljima u brojnim selima nekadašnje Podgore, odnosno Puste reke, sa nazivima Ivanje i Mijajlica, ostavio je dubrovački trgovac Mihajlo Lukarević, polovinom XV veka. Na području opštine Bojnik su izražena migraciona kretanja koja uslovljavaju smanjenje broja stanovnika u pojedinim seoskim naseljima i gotovo potpuno napuštanje pojedinih područja, posebno područja Radan planine, a sa druge strane dolazi do širenja i naseljavanja gradske sredine. Turističke potencijale opštine Bojnik čini Radan planina sa bogatom florom i faunom, očuvanim prirodnim ambijentom, ekološki zdravom sredinom, hidroakumulacijom ""Brestovac", kao i druge znamenitosti.

SKN Bojnik

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja