Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod Republički geodetski zavod
Naslovna strana Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  

Naslovna strana / Ustrojen katastar nepokretnosti u Somboru

O nama
Usluge katastra nepokretnosti
eKatastar
Ostale usluge RGZ-a
Kartografske publikacije
Javne nabavke
Nabavke za potrebe projekata
Konkursi
Za medije
Kontakt


RGZ, 28.11.2003

Ustrojen katastar nepokretnosti u Somboru

Ustrojen katastar nepokretnosti na celoj teritoriji političke opštine Sombor

SKN Sombor je u okviru 17 katastarskih opština koliko se nalazi na teritoriji političke opštine Sombor izložila je na javni uvid podatke o nepokretnostima i utvrđivanju prava na njima.

Treba napomenuti da je u pomenutim katastarskim opštinama postojala i zemljišna knjiga.

Sa inicijalnim unosom podataka SKN Sombor je počela 1998.godine a celokupan posao je okončan 31.10.2003.godine. U postupku popunjavanja listova nepokretnosti učestvovalo je 6 referenata, obrađeno je oko 50 000 privremenih brojeva listova nepokretnosti, a konačan broj listova nepokretnosti nakon prenumerisanja privremenih u konačne brojeve iznosi 48 832 lista nepokretnosti odnosno ukupno 111 848 parcela.

Uporedo sa formiranjem i popunjavanjem listova nepokretnosti sprovedene su promene u katastarskim opštinama koje su u statusu katastra nepokretnosti. Tako je na primer u periodu 01.01.2003.god. do 13.11.2003.godine sprovedeno 3 023 promena sa 10 katastarskih opština.

SKN Sombor je svojim primerom pokazala da se dobrom organizacijom posla i samopregornim radom može uspešno odraditi svaki posao, čak i onaj koji svojim obimom i složenošću izgleda dugotrajan i ponekad nedostižan.

U sastavu RGZa postoje organizacione jedinice sa većim ili manjim brojem katastarskih opština ali SKN Sombor sa 17 katstarskih opština i 50 000 listova nepokretnosti je nesumljivo jedna od službi sa velikim brojem listova nepokretnosti i vredna je svake pažnje za uspešno i prevermeno ustrojavanje katastra nepokretnosti za 17 opština Zapadno bačkog okruga.

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2015 | Uslovi korišćenja