Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

Usluge koje Zavod obavezno pruža

Po osnovu Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", broj 72/09 i 18/10) usluge koje Zavod pruža su:

 • utvrđivanje i provođenje promena na nepokretnostima: prenošenje na teren građevinske parcele, deoba parcele, geodetsko snimanje objekta, utvrđivanje kućnog broja, upis stvarnih prava na nepokretnostima, upis zabaležbi

 • utvrđivanje i provođenje promena na vodovima,

 • obnova geodetske osnove,

 • obnova granice parcele,

 • identifikacija parcele,

 • izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije

 • izdavanje i oduzimanje geodetske licence,

 • izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera,

 • obračun katstarskog prihoda,

 • davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija,

 • overu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim olastima,

 • izdavanje prepisa posedovnog lista (iz katastra zemljišta),

 • izdavanje prepisa ili izvoda iz lista nepokretnosti (iz katastra nepokretnosti),

 • izdavanje kopije plana katastarske parcele,

 • izdavanje kopije geodetskih planova i karata u analognom i digitalnom obliku,

 • izdavanje uverenja o podacima upisanim u katastar zemljišta, odnosno katastar nepokretnosti,

 • pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje.

Državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i geodetske organizacije, pored navedenih podataka, mogu dobiti i prepise i kopije originalnih podataka premera (podatke o tačkama geodetske osnove i podatke iz elaborata geodetskog snimanja), u skladu sa odredbom člana 173. stav 4. Zakon o državnom premeru i katastru.

Detaljne informacije o podacima i uslugama Zavoda, kao i visinu naknade za podatke i usluge, korisnici mogu dobiti uvidom u Uredbu o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanja usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Službeni glasnik RS", broj 45/02 i 15/10) koja se nalazi na internet prezentaciji Zavoda .


Usluge koje korisnici mogu dobiti

Građani mogu dobiti obaveštenje putem SMS poruka o tome kada mogu da podignu izvod iz katastra nepokretnosti.

Zavod je unapredio poslovni proces prijema zahteva uvođenjem internet servisa za podnošenje zahteva www.rgz.gov.rs/zahtevi čime se povećava efikasnost u obradi zahteva i smanjuje broj dolazaka korisnika usluga u prostorije Zavoda.


Neaktivne usluge


eUprava

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja