Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Последња измена 08.02.2016.

Обрасци за подношење захтева

Обрасци за подношење захтева за провођење промена у катастру непокретности, односно катастру водова и обрасци за подношење захтева за издавање докумената

Правилником о катастарском премеру и катастру непокретности („Службени гласник РС”, број 7/16) и Правилником о премеру и катастру водова („Службени гласник РС”, број 63/10) прописани су обрасци за подношење захтева за провођење промена у катастру непокретности, односно катастру водова.

Такође, Сектор за информатику и комуникације је у сарадњи са Сектором за катастар непокретности израдио обрасце за подношење захтева који се односе на издавање докумената (листова непокретности, копија плана, уверења).

Обрасци су у електронској форми и садрже поља за унос информација, тако да се могу попуњавати директно у оквиру текст процесора, а затим одштампати. Такође, могу се прво одшампати и затим попуњавати на класичан начин - хемијском оловком или пенкалом.

Датотеке образаца су слободне за преузимање.

 

Датотеке за преузимање: Датум
Катастар непокретности:
Oбразац 1 Захтев за провођење промене 08.02.2016
Образац 2 Захтев за провођење промене (терен) 08.02.2016
Oбразац 3 Захтев за издавање поседовног листа - листа непокретности 08.02.2016
Oбразац 4 Захтев за издавање копија плана 08.02.2016
Oбразац 5 Захтев за издавање уверења о називу улице и кућном броју 08.02.2016
Oбразац 6 Захтев за издавање уверењa о величини поседа и катастарском приходу 08.02.2016
Oбразац 7 Захтев за издавање уверења о историјату промена на непокретности 07.04.2014
Катастар водова:
Образац 8 Захтев за упис промене у катастру водова 08.02.2016
Образац 9 Захтев за потврду о снимању 08.02.2016
Образац 10 Захтев за издавање копије водова 08.02.2016
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења