Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

23.07.2010

Основан катастар непокретности на територији политичке општине Трстеник

Републички геодетски завод основао је катастар непокретности на територији политичке општине Трстеник.

Служба за катастар непокретности Трстеник је у складу са Програмом рада Републичког геодетског завода завршила послове на оснивању катастра непокретности за целокупно подручје општине.

Првобитни премер у свим катастарским општинама урађен је у Гаус-Кригеровој пројекцији, ортогоналном и мањи делом, поларном методом снимања у периоду од 1935. до 1938. године. За катастарску општину Трстеник урађена је обнова премера 1978. године, потврђена 1982.године, при чему је премер вршен фотограметријским снимањем.

Површина политичке општине Трстеник је 44785 ха. Према последњем попису становништва у трстеничкој општини живи 52654 становника. Општину чине 49 катастарских општина, од којих су 48 сеоског, а 1 градског типа (КО Трстеник), са 174705 катастарских парцела.

У поступку оснивања катастра непокретности формирано је 42515 листова непокретности, уписано 31792 објекта, 3558 посебних делова, 3417 станова и чак 27888 терета. За градску катастарску општину Трстеник, као и за још две сеоске катастарске општине, пре излагања на јавни увид израђен је дигитални катастаски план на основу оригиналних података из обнове и одржавања премера.

Даном ступања на снагу катастарског операта катастра непокретности, који се у складу са Законом потврђује Решењем директора РГЗ-а, а које се објављује на интернет страници Завода, престају да важе досадашње евиденције: катастар земљишта, књига тапија и интабулациони протоколи.

У наредном периоду активности СКН Трстеник биће усмерене на одржавање катастра непокретности, наставак радова на изради дигиталног катастарског плана и завршетак израде Адресног регистра. У СКН Трстеник грађани и институиције моћи ће да остваре сва права у погледу уписа права на непокретностима.

Општина Трстеник налази се у централном делу Србије, са леве и десне стране западно-моравске долине, у Расинском округу. Кроз општину пролази магистрални пут М5 Појате-Прељина, као и железничка пруга Сталаћ-Краљево. Заштитни знак општине је „Прва петолетка“- индустрија хидраулике и пнеуматике. Туристички потенцијал општине чине: археолошки локалитет светског значаја Благотин, у селу Пољна из доба раног неолита (стар око 8000 година), манастир Велуће из XIV века и посебно, манастир Љубостиња. Манастир Љубостиња је задужбина књегиње Милице са почетка XV века (1402-1405), који је градио Раде Боровић (Раде неимар).

СКН Трстеник

Штампа стране Слање web стране

 Галерија фотографија

gallery/20100723_2_sm.jpg gallery/20100723_1_sm.jpg
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења