Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Projekat Svetske banke "Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji"
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Kartografske publikacije
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Za medije
Drugi o nama
Kontakt

Izgradnja kapaciteta u Srbiji

Projekat "Katastar nepokretnosti i upis prava", faza III

Kraljevina Švedska
Naziv Izgradnja kapaciteta u Republičkom geodetskom zavodu
Vrednost: 1.2 miliona evra
Planirani period za realizaciju projekta: 2 godine
Očekivani rezultat realizacije: Poboljšanje i kontinuitet u izgradnji kapaciteta i kompetentnosti RGZ-a kako bi ostvario svoj razvojni cilj
Trajanje projekta: Mart 2010. – februar 2012.
Internet lokacija:

SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju
www.sida.se

Lantmäteriet (Švedska uprava za kartografiju, katastar i upis zemljišta)
www.lantmateriet.se

Opis projekta

Projekat predstavlja Fazu III projekta „Izgradnja kapaciteta u Srbiji: Katastar nepokretnosti i upis prava“ koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Cilj pojekta je održavanje rezultata postignutih tokom Faze I i II projekta za izgradnju kapaciteta. Lantmäteriet (Švedska uprava za kartografiju, katastar i upis zemljišta) obezbediće tehničku pomoć Republičkom geodetskom zavodu tokom realizacije projekta.

U skladu s ciljem Vlade da Republika Srbija postane država članica Evropske unije, projekat i predlog podrške u bitnim tačkama razmatraju direktive Evropske unije vezane za upravljanje zemljištem. Najvažniji cilj koji se tiče upravljanja zemljištem u Srbiji je doprinos održivom ekonomskom razvoju i smanjenje siromaštva, poboljšano upravljanje zaštitom životne sredine, obezbeđena prava na nekretninama i održivo tržište nekretnina kroz efikasno upravljanje zemljištem. U okviru toga Projekat izgradnje kapaciteta dalje će da unapredi i potpomogne upravljanje zemljištem u Republici Srbiji. Svrha podrške od strane Lantmäteriet-a je da ojača i potpomogne izgradnju kapaciteta i kompetentnosti Republičkog geodetskog zavoda u svrhu ostvarivanja razvojnog cilja, i postizanja očekivanih rezultata i ishoda planiranih projekata.

Imajući u vidu prioritete Vlade, ciljeve projekta i pružanja podrške, kao i potrebe interesnih grupa i klijenata u okviru upravljanja zemljištem u Srbiji, Projekat izgradnje kapacitet je započet uz sledeće potprojekte:

Interesne grupe zainteresovane za sisteme i koncepte Projekta izgradnje kapaciteta su mnogobrojne i uključuju ministarstva, poresku upravu, banke i privatne geodetske firme.

Organizacija

RGZ je vlasnik Projekta za izgradnju kapaciteta i odgovoran je za njegovu realizaciju u saradnji sa ključnim interesnim grupama u Srbiji. Projekat se sprovodi uz konsultantsku podršku iz Lantmäteriet-a sa ciljem da se ojača i održi kapacitet i kompetentnost RGZ-a kako bi ostvario svoj razvojni cilj i postigao očekivane rezultate i ishode planiranih projekata.

Upravljačka struktura obuhvata Odbor za realizaciju projekta koji obavlja savetodavnu ulogu i pruža podršku, dok realizacijom i koordinacijom aktivnosti na dnevnoj bazi upravlja rukovodeći kadar projekta.

Odborom za realizaciju projekta upravlja Nenad Tesla, generalni direktor RGZ-a. Rukovodstvo projekta sastoji se od direktora projekta Dejana Jeremića, koordinatora projekta iz Lantmäteriet-a Sorena Lundkvista. Direktoru projekta u RGZ-u pomaže vršilac dužnosti koordinatora projekta Ivana Stanković.

Svaki potprojekat ima svoj projektni tim u RGZ-u koji se sastoji od osam članova. Svakim projektnim timom upravlja vođa tima. Koordinator projekta iz Lantmäteriet-a dobija podršku od tima eksperata iz Lantmäteriet-a uz vođenje evidencije o zemljišnoj administraciji (koja uključuje katastar i upis zemljišta), geodeziji, ICT/GIS, proceni vrednosti nekretnina, digitalnom arhivu, kontroli kvaliteta i intranetu.

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2016 | Uslovi korišćenja