Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Изградња капацитета у Србији

Пројекат "Катастар непокретности и упис права", фаза III

Краљевина Шведска
Назив Изградња капацитета у Републичком геодетском заводу
Вредност: 1.2 милиона евра
Планирани период за реализацију пројекта: 2 године
Очекивани резултат реализације: Побољшање и континуитет у изградњи капацитета и компетентности РГЗ-а како би остварио свој развојни циљ
Трајање пројекта: Март 2010. – фебруар 2012.
Интернет локација:

СИДА – Шведска агенција за међународни развој и сарадњу
www.sida.se

Лантмäтериет (Шведска управа за картографију, катастар и упис земљишта)
www.lantmateriet.se

Опис пројекта

Пројекат представља Фазу III пројекта „Изградња капацитета у Србији: Катастар непокретности и упис права“ који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА). Циљ појекта је одржавање резултата постигнутих током Фазе I и II пројекта за изградњу капацитета. Лантмäтериет (Шведска управа за картографију, катастар и упис земљишта) обезбедиће техничку помоћ Републичком геодетском заводу током реализације пројекта.

У складу с циљем Владе да Република Србија постане држава чланица Европске уније, пројекат и предлог подршке у битним тачкама разматрају директиве Европске уније везане за управљање земљиштем. Најважнији циљ који се тиче управљања земљиштем у Србији је допринос одрживом економском развоју и смањење сиромаштва, побољшано управљање заштитом животне средине, обезбеђена права на некретнинама и одрживо тржиште некретнина кроз ефикасно управљање земљиштем. У оквиру тога Пројекат изградње капацитета даље ће да унапреди и потпомогне управљање земљиштем у Републици Србији. Сврха подршке од стране Лантмäтериет-а је да ојача и потпомогне изградњу капацитета и компетентности Републичког геодетског завода у сврху остваривања развојног циља, и постизања очекиваних резултата и исхода планираних пројеката.

Имајући у виду приоритете Владе, циљеве пројекта и пружања подршке, као и потребе интересних група и клијената у оквиру управљања земљиштем у Србији, Пројекат изградње капацитет је започет уз следеће потпројекте:

Интересне групе заинтересоване за системе и концепте Пројекта изградње капацитета су многобројне и укључују министарства, пореску управу, банке и приватне геодетске фирме.

Организација

РГЗ је власник Пројекта за изградњу капацитета и одговоран је за његову реализацију у сарадњи са кључним интересним групама у Србији. Пројекат се спроводи уз консултантску подршку из Лантмäтериет-а са циљем да се ојача и одржи капацитет и компетентност РГЗ-а како би остварио свој развојни циљ и постигао очекиване резултате и исходе планираних пројеката.

Управљачка структура обухвата Одбор за реализацију пројекта који обавља саветодавну улогу и пружа подршку, док реализацијом и координацијом активности на дневној бази управља руководећи кадар пројекта.

Одбором за реализацију пројекта управља Ненад Тесла, генерални директор РГЗ-а. Руководство пројекта састоји се од директора пројекта Дејана Јеремића, координатора пројекта из Лантмäтериет-а Сорена Лундквиста. Директору пројекта у РГЗ-у помаже вршилац дужности координатора пројекта Ивана Станковић.

Сваки потпројекат има свој пројектни тим у РГЗ-у који се састоји од осам чланова. Сваким пројектним тимом управља вођа тима. Координатор пројекта из Лантмäтериет-а добија подршку од тима експерата из Лантмäтериет-а уз вођење евиденције о земљишној администрацији (која укључује катастар и упис земљишта), геодезији, ИЦТ/ГИС, процени вредности некретнина, дигиталном архиву, контроли квалитета и интранету.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења