Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

09.12.2010

Osnovan katastar nepokretnosti za područje opštine Bujanovac

Republički geodetski zavod osnovao je katastar nepokretnosti za celokupno područje opštine Bujanovac

U skladu sa programom radova Republičkog geodetskog zavoda, Služba za katastar nepokretnosti Bujanovac završila je radove na osnivanju katastra nepokretnosti za teritoriju opštine Bujanovac.

Površina opštine Bujanovac iznosi 46083ha 49a 47m² i obuhvata 59 katastarskih opština od kojih su 56 seoskog, a 3 gradskog tipa sa ukupno 177734 katastarske parcele.

U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je ukupno 25968 listova nepokretnosti, od kojih je 2433 lista nepokretnosti za gradsko područje. Upisano je 20797 objekata sa 568 posebnih delova.

Danom stupanja na snagu katastarskog operata katastra nepokretnosti za koji se rešenje objavljuje na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, prestaje da važi katastar zemljišta na području opštine Bujanovac.

SKN Bujanovac

Štampa strane Slanje web strane
Gore
Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja